Öngösterim Görseli

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ BAŞVURULARIMIZ BAŞLAMIŞTIR!

Adli ve idari yargı alanında yürütülen bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için, bilirkişilik yapacak kişilerin “Bilirkişilik Temel Eğitimi”ni tamamlamaları ve katılım belgesi sahibi olmaları gerekmektedir.

Bilirkişilik temel eğitimi, beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan ve bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içeren eğitimi ifade eder.

 

Eğitime Kimler Katılabilir?

Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olup İl Adalet Komisyonlarına başvurmayı düşünen tüm bilirkişi ve bilirkişi adayları eğitime katılabilir.

 

Eğitim Yeri:

Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Etimesgut/ ANKARA

 

Eğitim Sonunda Katılımcılara Verilecek Belge

Eğitimi tamamlayan katılımcılara, eğitim sonunda “Temel Bilirkişilik Eğitimi” ni tamamladıklarına dair Türk Hava Kurumu Üniversitesi onaylı katılım belgesi verilecektir.

 

Eğitmen Kadrosu:

Doç. Dr. Tunay KÖKSAL

Dr. Çetin KARTAL

Av. Muzaffer KARAYEL

Av. Yasin BARAN

 

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ PROGRAMI

BÖLÜM 1: YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR (150 DAKİKA)

* Giriş

* Türk yargı teşkilatı

* Yargısal faaliyet içinde yer alan süreler

* Yargılama hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler (50 Dakika)

* İspat hukukuna ilişkin temel kavramlar (50 Dakika)

BÖLÜM 2: BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER (300 DAKİKA)

* Bilirkişinin Nitelikleri

* Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt

* Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler

* Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu

BÖLÜM 3: BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (250 DAKİKA)

* Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu

* Bilirkişinin Görevlendirilmesi

* Bilirkişi İncelemesinin Yapılması

BÖLÜM 4: RAPOR YAZIMI USUL VE ESASLARI (200 DAKİKA)

* Oy ve Görüşün Sunulması

* Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi

BÖLÜM 5: UYGULAMA (300 DAKİKA)

* UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi ve UYAP Bilirkişi Portalının Tanıtılması

* Örnek Olayların Sunulması

* İncelemelerin Gerçekleştirilmesi

* Sunu ve Geri Bildirim Yapılması

* Genel Değerlendirme

* Eğitim Değerlendirme Anketi

 

Eğitim Tarihleri:

26-27 Ekim 2019 ve 2-3 Kasım 2019      (Hafta Sonu Grubu)

11-14 Kasım 2019 ve 25-28 Kasım 2019 ( Hafta İçi Grubu)

(İlerleyen tarihlerde yeni eğitim tarihleri de eklenecektir.)

 

Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

Bilirkişilik Temel Eğitimi Kayıt Formu

Diplomanın aslı ve fotokopisi

Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi

2 adet vesikalık fotograf

Ödeme dekontu

 

Eğitim Ücreti:

KDV Dahil 750 TL’dir

(THKÜ personeline %20 indirim uygulanmaktadır.)

(Eğitimler minimum 10 – maksimum 24 kişilik gruplar halinde düzenlenecektir.)

 

Eğitim Ücretinin Yatırılacağı Banka Bilgileri:

Türk Hava Kurumu Üniversitesi

Denizbank Ostim Ticari Merkez Şube

IBAN: TR69 0013 4000 0050 6766 5000 20

(Eğitim ücretleri Ön kayıt sonrasında tarafımızdan bilgi alınarak yatırılacaktır.)

 

 

Detaylı Bilgi ve Ön Kayıt için: yagem@thk.edu.tr

4448458 (Dahili / 6413-6415-6416)