Öngösterim Görseli

EĞİTİMLERİMİZ

Güvenlik Bilinci

Güvenlik görevlisi olmayıp sivil havacılık faaliyetlerinde ve hava meydanında görev yapan kurum/kuruluş personelinin sivil havacılık güvenliğinin önemini anlamalarının sağlanması ve sivil havacılığa yönelik yasadışı eylemlerden korunmaya katkıda bulunmalarını sağlamaktır.
Kod : YGM001H
Süre : 1 Gün
Hedef Kitle : Güvenlik görevlisi olmayıp hava alanında çalışan her personel
Otorite Onayı : Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)

Konu Başlıkları :
• Sivil havacılık tarihçesi ve tehditler
• Uluslararası/ulusal mevzuat ve organizasyon
• Havalimanındaki tüm güvenlik kontrolleri ve tedbirleri
• Hava meydanı tanıtım kartlar ve uyulması gereken kurallar
• Yolcu ve personelin taranması
• Olay raporlaması

Kokpit ve Kabin Personeli Güvenliği

Kokpit ve kabin ekibinin ve hava aracı korumasından sorumlu personelinin sivil havacılık güvenliği konusunda belirlenen görev ve sorumluluklarını etkin bir şekilde uygulayabilmelerini sağlamaktır.
Kod : YGM002H
Süre : 1 Gün
Hedef Kitle : Kokpit ve kabin ekibinin ve hava aracı korumasından sorumlu
personelin sivil havacılık güvenliği konusunda belirlenen görev ve sorumluluklarını etkin bir şekilde uygulayabilmelerini sağlamaktır.
Otorite Onayı : Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)

Konu Başlıkları :
• Sivil havacılık tarihçesi ve tehditler
• Uluslararası/ulusal mevzuat ve organizasyon
• Havalimanındaki tüm güvenlik kontrolleri ve tedbirleri
• Yolcu ve personelin taranması
• Olay raporlaması
• Hava aracı güvenlik kontrolleri/güvenlik aramaları
• Ateşli silahlar ve diğer yasaklı madde ve eşyaların tanımlanması
• Uçuş esnasındaki güvenlik kriterleri
• İkram, temizlik ve tedariklerinin kabulü
• Beklenmedik durum tedbirleri
• Potansiyel tehlikeli (kural dışı, INAD, deportee) yolcularla ilgilenme
• Mürettebatın görevleri ve sorumlulukları ve hava taşıyıcı politikası
• Yolcu mülakatı ve teknikleri
• Seyahat dokümanları
• İletişim ve beden dili

Yolcu Hizmetleri

Bu kurs, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) ve Türk Hava Yollan kuralları doğrultusunda, Yolcu Hizmetleri birimlerinde çalışan/çalışmayı hedefleyen kişiler için hazırlanmıştır.
Kod : YGM003H
Süre : 5 Gün
Hedef Kitle : Yer hizmeti kuruluşlarının yolcu hizmetleri ile ilgili departmanlarında çalışan/ çalışmayı hedefleyen personeli katılabilir.
Otorite Onayı: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)

Konu Başlıkları :
• IATA/ICAO
• Yolculuk üzerindeki noktalar
• Trafik haklan
• Havayolu anlaşmalan
• Bilet okuma
• Electronic miscellaneous document (EMD)
• Check-in tanırru
• Manuel check-in uygulamaları
• Boarding
• Transit/transfer yolcu işlemleri
• Endorsement
• Uçuş aksaklıklan manifestosu (FIM)
• Uçuş aksaklıklannda verilmesi gereken hizmetler
• Denied boarding uygulaması
• Özel hizmet gerektiren yolcular
• Müşteri sadakat programı
• Ekstra seat (EXST)
• Kabin bagaj (CBBG)
• Manuel interline bagaj etiketi
• Yolcu bagajı tanıtımı ve kabulü
• Fazla bagaj bileti kuralları ve uygulaması
• Spor malzemeleri kurallar’ ve kabulü
• Evcil hayvan

Yolcu Hizmetleri ve Tazeleme

Bu kurs, yolcu hizmetleri konulan ile ilgili uygulamadaki sorunların tartışılarak mevcut bilgilerin tazelenmesi ve yeni bilgilerin aktarılması için hazırlanmıştır.
Kod : YGM004H
Süre : 2 Gün
Hedef Kitle : Yer hizmeti kuruluşlarının yolcu hizmetleri ile ilgili departmanlarında çalışan/ çalışmayı hedefleyen personeli katılabilir.
Otorite Onayı: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)
Konu Başlıkları :
• IATA/ICAO
• Yolculuk üzerindeki noktalar
• Trafik haklan
• Havayolu anlaşmaları
• Bilet okuma
• Electronic miscellaneous document (EMD)
• Check-in tanırru
• Manuel check-in uygulamaları
• Boarding
• Transit/transfer yolcu işlemleri
• Endorsement
• Uçuş aksaklıklan manifestosu (FIM)
• Uçuş aksaklıklannda verilmesi gereken hizmetler
• Denied boarding uygulaması
• Özel hizmet gerektiren yolcular
• Müşteri sadakat programı
• Ekstra seat (EXST)
• Kabin bagaj (CBBG)
• Manuel interline bagaj etiketi
• Yolcu bagajı tanıtımı ve kabulü
• Fazla bagaj bileti kuralları ve uygulaması
• Spor malzemeleri kuralları ve kabulü
• Evcil hayvan

Yük Kontrol ve Denge

Sivil Havacılık Otoriteleri doğrultusunda, uçuş emniyeti, yükleme, ağırlık ve denge konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Kod : YGM005H
Süre : 9 Gün

Hedef Kitle : Yer hizmeti kuruluşlarının sarış-trafik memuru/şefi, harekât koordinatörü, yurtiçi/yurtdışı istasyon şefi, harekât ve apron konusunda görev yapacak personeli katılabilir.

Otorite Onayı : Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)

Konu Başlıkları :
• Yük limitleri
• Bulk/ULD yükleme dokümanları
• Denge
• Yakıt
• Yükleme planı, ağırlık ve denge formu
• Son dakika değ

Yük Kontrol ve Denge Tazeleme

Sivil Havacılık Otoriteleri doğrultusunda, uçuş emniyeti, yükleme, ağırlık ve denge konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Kod : YGM006H
Süre : 3 Gün

Hedef Kitle : Yer hizmeti kuruluşlarının sarış-trafik memuru/şefi, harekât koordinatörü, yurtiçi/yurtdışı istasyon şefi, harekât ve apron konusunda görev yapacak personeli katılabilir.

Otorite Onayı : Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)

Konu Başlıkları :
• Yük limitleri
• Bulk/ULD yükleme dokümanları
• Denge
• Yakıt
• Yükleme planı, ağırlık ve denge formu
• Son dakika değişikliği
• Mesajlar

Marshalling

Uçakların yerde her türlü şartta operasyonunu emniyetli bir şekilde devam ettirebilmesi için; telsiz, interphone ve head-set iletişiminin sağlanmasının mümkün olmadığı durumlarda, haberleşme el işaretlerinin kullanımı hakkında genel bilgileri sunmak ve bu işlemlerin ilgili Sivil Havacılık mevzuatı asgari gereklilikleri sağlayacak şekilde yapılmasını temin etmek.

Kod : YGM007H
Süre : 1 Gün

Hedef Kitle : Ramp operasyonlarında çalışan push-back ve de-icing ve diğer operatörler, harekât koordinatörleri, süpervizörler bu kursa katılabilirler.

Otorite Onayı : Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)

Konu Başlıkları:
• Sivil Havacılık kuruluşlar ve regülasyonlar
• İşlem esnasında dikkat edilecek hususlar
• Marshalling hareketleri
• Operasyon çeşitlerine göre uygulama usulleri

Kayıp Eşya

Bu kurs kayıp, bulunan ve hasarlı bagajlar ile ilgili gerekli işlemlerin kurallara uygun olarak yapılmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Kod : YGM008H
Süre : 1 Gün

Hedef Kitle : Yolcu hizmetleri memuru/şefi, satış trafik memuru/şefi, kayıp ve bulunan eşya ofislerinde görev alan/alacak personel ve sivil havacılık sektöründe faaliyet gösteren veya eğitim işbirliğindeki kurum veya kuruluşların personelleri katılabilir.

Otorite Onayı : Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)

Konu Başlıkları:
• Kayıp eşya raporu açmak
• Buluntu eşya raporu açmak
• Hasarlı bagaj raporu açmak
• Mesajların takibi
• Rush bag

Kayıp Eşya Tazeleme

Bu kurs kayıp, bulunan ve hasarlı bagajlar ile ilgili gerekli işlemlerin kurallara uygun olarak yapılmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Kod : YGM009H
Süre : 4 Saat

Hedef Kitle :Yolcu hizmetleri memuru/şefi, satış trafik memuru/şefi, kayıp ve bulunan eşya ofislerinde görev alan/alacak personel ve sivil havacılık
sektöründe faaliyet gösteren veya eğitim işbirliğindeki kurum veya
kuruluşların personelleri katılabilir.

Otorite Onayı : Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)

Konu Başlıkları:
• Kayıp eşya raporu açmak
• Buluntu eşya raporu açmak
• Hasarlı bagaj raporu açmak
• Mesajların takibi
• Rush bag

Kargo İşlemleri

Hava kargo taşımacılığının temel prensipleri kuralları, uygulamaları ve operasyonu hakkında genel bilgi ve becerilerin kazandırılması ile emniyetin sağlanmasıdır.

Kod : YGM010H
Süre : 4 Gün

Hedef Kitle : Öncelikle kargo ofis memuru, kargo operasyon memuru ve kargo rezervasyon memuru ile bu kişilerin şefleri, diğer birimlerin ilgili personeli, diğer taşıyıcı şirket ve yer hizmeti kuruluşu personeli

Otorite Onayı : Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)

Konu Başlıkları:
• Emniyetli handling işlemleri
• TACT Rules tanıtımı
• Taşıyıcı ve ülke kuralları
• Uçak tanımları
• ULD tanımlar, konturlar ve yükleme tabloları
• Uçak yükleme işlemleri
• Özel kargolar
• Canlı hayvanlar
• Tehlikeli maddeler
• Kargo aksaklıkları
• Acil durum işlemleri

Kargo İşlemleri Tazeleme

Hava kargo taşımacılığının temel prensipleri kuralları, uygulamaları ve operasyonu hakkında genel bilgi ve becerilerin kazandırılması ile emniyetin sağlanmasıdır.

Kod : YGM011H
Süre : 2 Gün

Hedef Kitle : Öncelikle kargo ofis memuru, kargo operasyon memuru ve kargo rezervasyon memuru ile bu kişilerin şefleri, diğer birimlerin ilgili personeli, diğer taşıyıcı şirket ve yer hizmeti kuruluşu personeli

Otorite Onayı : Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)
Konu Başlıkları:
• Emniyetli handling işlemleri
• Kurallardaki değişiklik ve yenilikler
• Taşıyıcı ve ülke kuralları
• Uçak tanımları
• ULD tanımlar, konturlar ve yükleme tabloları
• Uçak yükleme işlemleri
• Özel kargolar
• Canlı hayvanlar
• Tehlikeli maddeler
• Kargo aksaklıkları
• Acil durum işlemleri

Ramp Ekipman Operasyonu

Hava tarafında araç kullanımının sertifikalı çalışanlar tarafından yapılmasını sağlamak.
Kod : YGM012H
Süre : 1 Gün
Hedef Kitle : Hava tarafında görev yapan operatör, işçi ve koordinatörler
Otorite Onayı : Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)
Konu Başlıkları :
• Genel apron kuralları
• Binek araç-mini/midi bus
• Traktör
• Konveyör
• WC aracı
• Su aracı
• Apron otobüsü
• Merdiven
• Hasta aracı
• High Loader
• Transporter
• ACU
• ASU
• GPU
• Follow Me aracı
• Ikram yükleme aracı
• Uçak koltuk yükleme aracı
• Forklit
• Makash platform
• Fuchs
• Bakım platformlara (kuyrıık)
• Hidrolik It-can cihazı
• Nitrojen tüp cihazı
• Vinç

Birim Yükleme Araç ve Gereçlerinin Kontrolü

Hava tarafında görev yapan operatör, işçi ve koordinatörlerin bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Kod : YGM013H
Süre : 4 Saat
Hedef Kitle : Hava tarafında görev yapan operatör, işçi ve koordinatörler
Otorite Onayı : Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)

Konu Başlıkları:
• Traktör/çekici
• Konveyör
• Bagaj arabası
• Dolly
• Konteyner
• Palet
• Hing loader

Haberleşme

Havayolları veya yer hizmeti kuruluşlarının yolcu hizmetleri memuru/şefi, satış trafik memuru/ şefi ile yolcu hizmetlerinde konuları ile ilgili ünitelerde görev alan/alacak personel ve Sivil Havacılık sektöründe faaliyet gösteren veya eğitim işbirliğindeki kurum veya kuruluşların personelleri.
Kod : YGM014H
Süre : 4 saat
Hedef Kitle : Havayolları veya yer hizmeti kuruluşlarının yolcu hizmetleri memuru/ şefi, satış trafik memuru/şefi ile yolcu hizmetlerinde konuları ile ilgili ünitelerde görev alan/alacak personel ve Sivil Havacılık sektöründe faaliyet gösteren veya eğitim işbirliğindeki kurum veya kuruluşların personelleri.
Otorite Onayı : Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)
Konu Başlıkları:
• Societe in ternationale de telecommunications aeronautiques
• (SITA) hakkında genel bilgiler
• Mesaj nedir?
• MSW telex
• Mesaj öncelik kodlan
• Mesaj bölümleri
• Passenger service message (PSM) örneği ve açıklaması
• Passenger transfer message (PTM) örneği ve açıklaması
• Hata kodlan
• Aeronautical fixed telecommunication network (A.F.T.N.) mesajı
• Webtelex

Seyahat Dokümanları

Bu kurs, seyahat edilen ülke otoritesinin kuralları doğrultusunda, uluslararası
geçerliliği olan temel seyahat dek eksiksiz ve hatasız olarak kontrol etmeyi hedefleyen kişiler için hazırlanmıştır. Bu kursta; pasaport, pasaport çeşitleri, pasaport yerine geçen diğer seyahat dokümanlar, vize, oturum izni çeşitleri ve tüm bu bahsi geçen seyahat dokümanlarının eksiksiz kontrolünün sağlanabilmesi için dikkat edilmesi gereken tüm noktalar ele alınmıştır. Sahte doküman tespiti için güvenlik özellikleri konulan da ele alınmıştır.
Kod : YGM015H
Süre : 1 Gün
Hedef Kitle : Operasyonda seyahat dokümanlar kontrolü yapan yolcu hizmetleri personeli ve şefi, satış trafik memuru/şefi, yöneticisinin uygun gördüğü yolcu hizmetlerinde bu konu ile ilgili uygun personel, havayollarına yurtiçi/yurtdışı istasyonlarda hizmet veren handling firması personeli, yurtiçi/yurtdışı sivil havacılık sektöründe faaliyet gösteren veya eğitim işbirliğindeki kurum ve kuruluşların personeli katılabilir.
Otorite Onayı : Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)

Konu Başlıkları:
• Misyon, vizyon
• Genel prensipler, sorumluluklar
• Cezalar
• Pasaport ve pasaport çeşitleri
• Pasaport yerine geçen seyahat dokümanlar
• Pasaport ve seyahat dokümanlar kontrolünde dikkat edilmesi gereken noktalar
• Vize
• Oturum izni çeşitleri
• Schengen vizesi ve ülkeleri
• INAD/deportee yolcu, geri gönderme işlemleri
• TIMATIC
• Yolcu değerlendirmesi
• Sahtecilik, sahtecilik çeşitleri
• Ülkeler, ülke dokümanları ve kuralları

Engelli Yolcuların Check-in İşlemleri, Transferi ve Yönlendirilmesi

Bu kurs, katılımcılara, hareket kabiliyeti kısıtlı, fiziksel ve zihinsel engelli yolculara ayrımcılık uygulanmadan hangi kurallar çerçevesinde hizmet verilmesi gerektiğini öğretmek için hazırlanmıştır.

Kod : YGM016H
Süre : 2 Saat

Hedef Kitle : Havayollarının ve yer hizmeti kuruluşlarının yolcu hizmetleri departmanlarında çalışan işçileri, memurlara ve şefleri; yöneticisinin uygun gördüğü yolcu hizmetleri ile ilgili birimlerde görev alacak/ alan personeller ve Sivil Havacılık sektöründe faaliyet gösteren veya eğitim işbirliği içerisinde olunan kurum veya kuruluşların personelleri katılabilir.

Otorite Onayı : Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)

Konu Başlıkları:
• Engelli yolcuların tanımı
• Hasta ve hareket kabiliyeti kısıtlı yolcular
• AIRIMP kodlan
• Rehber köpekler
• Doktor raporu
• Sedyeli yolcular
• Uçuş sırasında kullanılan tıbbi gereçler
• Yolcu ile iletişim
• Amerika seferlerindeki uygulamalar
• CRO kimdir, sorumlulukları nelerdir
• ACAA (Air Carrier Access Act)
• Taşınabilir solunum cihazları
• DOT part 382’ye göre genel yasaklar
• Taşımanın reddi
• Bulaşıcı hastalıklar
• Tekerlekli sandalye/hareket sağlamaya yardımcı ekipman ve diğer cihazlar
• Yükleme prosedürleri
• Akülü yardımcı ekipmanlar

Heliport İşletme Hizmetleri

Heliport alanlarında çalışan yönetici ve personel için görev tanımı, görev dağılımı ve genel anlamda emniyet farkındalığı oluşturmayı amaçlar.

Kod : YGM017H
Süre : 3 Gün
Hedef Kitle : SHGM’nin ve ilgili heliport kuruluşunun yetkilendirdiği çalışanlar
Otorite Onayı : Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)
Konu Başlıkları :
• SHY-14B yönetmeliği ve genel esaslar
• Yer hizmetleri ve yer emniyeti
• Kaza-kırım ve kurtarma
• Güvenlik ve acil durum planı
• Helikopter tip ve modelleri tanıtım
• FOD (yabancı madde hasarları)
• Yangınla mücadele
• İlk yardım
• Görsel yardımcılar

Emniyet Yönetim Sistemi

Emniyet yönetim sistemi hakkında bilgi sahibi olarak, gerekli raporlama, karar ve işletim süreçlerinde yapılacak işlemleri gerçekleştirebilirler.

Kod : YGM019H
Süre : 5 Gün
Hedef Kitle : Havalimanı, yer hizmeti kuruluşu personelleri
Otorite Onayı : Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)
Konu Başlıkları :
• Emniyet yönetim sistemi mevzuatı ve gereklilikleri
• Emniyet yönetim sistemi el kitabı ve SMS bileşenleri
• Havacılık emniyetine ilişkin temel kavramlar
• İnsan faktörleri
• Üst yönetim desteği ve pozitif emniyet kültürü
• Emniyet yönetim sisteminde planlama ve örgütleme
• Emniyet yönetiminde reaktif, proaktif ve prediktif yaklaşım
• Verilerin toplanması ve olay raporlama
• Emniyet risk yönetimi
• Emniyetin güvence altına alınması, EYS’nin sürekli iyileştirilmesi
• Emniyet yönetim sisteminin teşvik edilmesi
• Kriz yönetimi

Heliport Yönetici

Heliport alanlarında çalışan yönetici ve personel için görev tanımı, görev dağılımı ve genel anlamda emniyet farkındalığı oluşturmayı amaçlar.

Kod : YGM018H
Süre : 2 Gün
Hedef Kitle : SHGM’nin ve ilgili heliport kuruluşunun yetkilendirdiği çalışanlar (Heliport Müdürü, Heliport Emniyet Müdürü, Tesis Müdürü ve diğer)
Otorite Onayı : Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)

Konu Başlıkları:
• SHY-14B yönetmeliği ve genel esaslar
• Yer hizmetleri ve yer emniyeti
• Kaza-kırım ve kurtarma
• Güvenlik ve acil durum planı

İHA-0 Eğitimi

İnsansız hava aracı kullanacak pilotların ulusal ve uluslararası sivil havacılık otoritelerinin düzenlemelerine uygun biçimde havacılık emniyeti bilinciyle eğitim almalarını ve sertifikalandırılmalarını sağlamaktır.

Kod : YGM020H
Süre : 2 Gün
Hedef Kitle : Azami Kalkış ağırlığı 500 gr. (dahil) ile 4 kg arasında insansız hava aracı kullanacak pilotlar
Otorite Onayı : Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)

Konu Başlıkları :
• İHA tanıtım
• Hava hukuku ve sorumluluklar
• Hava aracı, uçuş dinamiği ve uçuş prensipleri
• Meteoroloji
• ATC usulleri ve havacılık frezyolojisi
• Seyrüsefer ve operasyon kumanda edilebilir sistemler
• İtki sistemleri
• Aviyonik sistemler
• Bakım ve onarım

İHA-1 Eğitimi

İnsansız hava aracı kullanacak pilotların ulusal ve uluslararası sivil havacılık otoritelerinin düzenlemelerine uygun biçimde havacılık emniyeti bilinciyle eğitim almalarını ve sertifikalandırılmalarını sağlamaktır.

Kod : YGM021H
Süre : 5 Gün
Hedef Kitle : Azami Kalkış ağırlığı 4 kg. (dahil) ile 25 kg arasında insansız hava aracı kullanacak pilotlar
Otorite Onayı : Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)

Konu Başlıkları:
• İHA tanıtım
• Hava hukuku ve sorumluluklar
• Hava aracı, uçuş dinamiği ve uçuş prensipleri
• Meteoroloji
• ATC usulleri ve havacılık frezyolojisi
• Seyrüsefer ve operasyon
• Kumanda edilebilir sistemler
• İtki sistemleri
• Aviyonik sistemler
• Bakım ve onarım

İHA-2 Eğitimi

İnsansız hava aracı kullanacak pilotların ulusal ve uluslararası sivil havacılık otoritelerinin düzenlemelerine uygun biçimde havacılık emniyeti bilinciyle eğitim almalarını ve sertifikalandırılmalarını sağlamaktır.

Kod : YGM022H
Süre : 15 Gün
Hedef Kitle : Azami Kalkış ağırlığı 25 kg. (dahil) ile 500 kg arasında insansız hava aracı kullanacak pilotlar
Otorite Onayı : Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)

Konu Başlıkları:
• Hava aracı genel bilgisi
• Operasyonel usulleri
• Uçuş planlama ve izleme
• Meteoroloji
• Hava hukuku ve ATC usulleri
• Seyrüsefer
• Uçuş prensipleri
• İnsan performansı ve kısıtlamaları
• İletişim
• Bakım ve onarım

İHA-3 Eğitimi

İnsansız hava aracı kullanacak pilotların ulusal ve uluslararası sivil havacılık otoritelerinin düzenlemelerine uygun biçimde havacılık emniyeti bilinciyle eğitim almalarını ve sertifikalandırılmalarını sağlamaktır.

Kod : YGM023H
Süre : 25 Gün
Hedef Kitle : Azami Kalkış ağırlığı 500 kg ve daha fazla olan insansız hava aracı kullanacak pilotlar
Otorite Onayı : Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)

Konu Başlıkları:
• Hava aracı genel bilgisi
• Operasyonel usulleri
• Uçuş planlama ve izleme
• Meteoroloji
• Hava hukuku ve ATC usulleri
• Seyrüsefer
• Uçuş prensipleri
• İnsan performansı ve kısıtlamaları
• İletişim
• Bakım ve onarım

Uçuş Operasyon

Sivil Havacılık Otoriteleri doğrultusunda, slot ve permi eğitimi, meteoroloji, uçuş plan işlem ve haberleşme konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Kod : YGM024H
Süre : 3 Gün
Hedef Kitle : Yer hizmeti kuruluşlarının uçuş operasyonu konusunda görev yapacak personeli katılabilir.
Otorite Onayı : Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)

Konu Başlıkları:
• Slot ve permi eğitimi
• Meteoroloji Denge
• Uçuş plan işlem
• Haberleşme

Bilişim Suçları ve Adli Bilişim Eğitimi

Amacı: Bilgisayar suçları ve Adli bilişim ilkelerini katılımcılara tanıtmak, katılımcıların bilgisayar suçları ve adli bilişim konularda tam bir anlayış vermek, gerçek yaşamda bilgisayar suçları ve adli bilişim ile ilgili olarak pratik bilgi sağlamak, Bilgisayar sistemlerini ve depolama aygıtlarını analiz etmek için katılımcıların yeteneğini geliştirmek, elektronik olarak saklanan bilgilerin kapsamlı bir soruşturmanın tamamlanması sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları: Bilişim Suçlarının neler olduğunu öğrenebilme, Bu alanda araştırma yapabilmek
Kod : YGM007K
Süre : 5 Gün
Hedef Kitle : Bilgi Teknolojileri sektöründe çalışan veya çalışmak isteyen herkes
Otorite Onayı :
Konu Başlıkları:
• Bilişim Sistemleri
• Bilişim suçu kavramı ve sınıflandırılması
• Bilişim suçu ile ilgili yasalar
• Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Bilişim Suçları
• 5651 Sayılı Kanunun ve Log Yönetimi
• Sayısal Deliller
• Bilişim Suçlarına İlişkin Delil Elde Etme Yöntemleri
• İnternet ve IP Tespiti
• İnternet Üzerinden Dolandırıcılık
• Saldırı tespit sistemleri
• Kayıt defterinin İncelenmesi,
• Zararlı yazılımların İncelenmesi

Siber Güvenlik Eğitimi

Amacı: Bilgisayar ağları güvenliği konusunda temel bilgileri edindirmek. Ağ paket güvenliği konusunda temel bilgileri edindirmek. Bilgisayar yerel/kurumsal ağ güvenliği konusunda temel bilgileri edindirmek.
Öğrenme Çıktıları: Farklı ağ güvenliği yaklaşımlarını bilme ve karşılaştırma. Ağ güvenliği problemleri analiz etme, çözüm geliştirme ve gerçekleştirme. Soyutlama yeteneğini güvenlik alanında kullanma. Güvenlik mühendisliği yöntemleri ile gerçek dünya problemlerini çözmek.
Kod : YGM008K
Süre : 5 Gün
Hedef Kitle : Bilgi Teknolojileri sektöründe çalışan veya çalışmak isteyen herkes
Otorite Onayı :
Konu Başlıkları:
• Bilgisayar ağları güvenliğine giriş
• Simetrik şifreleme
• Asimetrik şifreleme
• Erişim denetimi
• Dağıtık erişim denetimi
• E-posta güvenliği
• IPSEC ile IP güvenliği
• Ağ yönetiminde güvenlik
• Bilgisayar ağlarına saldırılar
• Güvenlik duvarı
• Güvenlik duvarı politikaları
• Güvenlik duvarı ile kullanılan teknolojiler (NAT, VPN)
• Saldırı ve nüfuz tespit sistemleri 1
• Saldırı ve nüfuz tespit sistemleri 2

E-Ticaret Eğitimi

Amacı: Elektronik ticaretin temellerini, kullanımını, türlerini, kenfine haz özelliklerini, iş modelini ve güvenliğini öğrenmek.
Öğrenme Çıktıları: E-ticaretin temellerini ve önemini kavrar. E-ticarette iş modelleri ve staratejisinin etkisini analiz edebilir. E-ticaret altyapısını tanımlayabilir. Elektronik ödeme sistemlerini değerlendirebilir. E-ticaret ile ilgili kanuni ve gizlilik sorunlarını bilir.
Kod : YGM009K
Süre : 5 Gün
Hedef Kitle : Bilgi Teknolojileri sektöründe çalışan veya çalışmak isteyen herkes
Otorite Onayı :
Konu Başlıkları:
• e-ticaret’e giriş, tarihçesi, teknoloji ve altyapısı
• Web 2.0, sosyal ağlar
• Araştırma projeleri ataması
• Eticaretin getirileri, sınırlamaları, elektronik marketler
• Yasal, etik ve vergi kısıtlamaları
• Web sunucu donanım ve yazılımı, e-ticaret yazılımları
• E-ticaret güvenliği
• Ödeme sistemleri
• Eticaret ve kişisel bilgi mahremiyeti
• Mobil sistemler ve eticaret
• E-ticaret sistemlerinde saldırılar
• Genel Tekrar

E-Devlet ve E-Dönüşüm Eğitimi

Amacı: Katılımcılara e-devlet kavramını tanıtmak ve genel e-devlet konsepti hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak
Öğrenme Çıktıları: Katılımcılar e-devlete dair temel bilgi yeteneği kazanacaktır. Katılımcı e-devlet projelerini değerlendirme yeteneği kazanacaktır. Katılımcı iş süreçlerinin elektronik ortama taşınması için gerekli kriterleri kullanacaktır.
Kod : YGM010K
Süre : 5 Gün
Hedef Kitle : Bilgi Teknolojileri sektöründe çalışan veya çalışmak isteyen herkes
Otorite Onayı :
Konu Başlıkları:
• E-Devlet nedir? Tanımı ve kapsamı nelerdir?
• E-devlet ve teknoloji arasındaki ilişkiler nelerdir?
• E-devlet altyapısının oluşturulma nedenleri
• Devlet iş süreçlerinin elektronik ortama taşınması için gerekli kriterler
• E-devletin avantaj ve dezavantajları
• E-devlet finansal kaynakları
• E-devletin yasal boyutu
• E-devlet projelerinde başarılı olmak için gerekli özellikler
• E-devlet çerçevesinde karşılaşılacak sorunlar
• Gelecekte e-devlet
• Türkiye’deki e-devlet projeleri
• Dünyadaki e-devlet projeleri
• Vaka çalışmaları
• Vaka çalışmaları

Bilgi Teknolojileri Güvenliği Eğitimi

Amacı: Bilgi güvenliği alanındaki temel kavramları, sorunları ve çözüm yaklaşımlarını öğretmek.
Öğrenme Çıktıları: Katılımcılar bilgi güvenliği ile ilgili temel kavramları
tanımlayabileceklerdir. Katılımcılar, bilgisayar sistemlerindeki temel güvenlik
açıklarını anlayabileceklerdir. Katılımcılar, bir sistemin güvenliği sağlamak amacıyla kullanılabilecek yöntemleri anlayabileceklerdir.
Kod : YGM011K
Süre : 5 Gün
Hedef Kitle : Bilgi Teknolojileri sektöründe çalışan veya çalışmak isteyen herkes
Otorite Onayı :
Konu Başlıkları:
• Temel güvenlik kavramları, ilkeleri
• Güvenlik tehditleri, bilgisayar korsanlığı, sosyal mühendislik, yasal düzenlemeler
• Operasyonel ve fiziksel güvenlik konuları, güvenlik politikası oluşturma ve
zorlama
• Şifrelemenin temel kavramları: şifreleme, mesaj özeti algoritmaları, açık
anahtar şifreleme
• Şifrelemeye dayalı güvenlik protokolleri, X 509, SSL
• Kullanıcı tanıma modelleri: parola tabanlı, anahtar tabanlı, kişisel özelliklere
dayalı
• Yetkilendirme modelleri: rol tabanlı erişim denetimi, zorlayici erişim denetimi
• Program güvenliği, zararlı yazılımlar
• Programlama hataları ve güvenli programlamanın temelleri
• İşletim sistemi güvenliği: koruma modelleri, güvenlik çekirdekleri, sanal
makinalar, zararlı yazılımlardan korunma
• Güvenlik için log tutulması, ağ ortamında log yönetimi
• Güvenlik bakış açısıyla sistem yönetimi

Programlama Dilleri Teorisi Eğitimi

Amacı: Bu dersin amacı, katılımcının programlama dillerinin temelindeki kavramları öğrenmesi ve bu kavramların farklı programlama dillerindeki uygulamalarını değerlendirerek, programlama dilleri alanında kapsamlı bir bakış açısına sahip olmasıdır.
Öğrenme Çıktıları: Programlama dillerinin tarihsel gelişimini ve dillerin
değerlendirilme kriterlerini yorumlayabilecekler. Farklı programlama
paradigmalarını değerlendirebilecekler. Yorumlayıcı ve derleyici çalışma prensiplerini değerlendirebilecekler. Veri tiplerinin özelliklerini değerlendirebilecekler. Yapısal programlama yapabilecekler. Fonksiyonel programlama dillerini tanıyabilecek ve kullanabilecekler. Mantıksal programlama dillerini tanıyabilecek ve kullanabilecekler.
Kod : YGM012K
Süre : 5 Gün
Hedef Kitle :Bilgi Teknolojileri sektöründe çalışan veya çalışmak isteyen herkes
Otorite Onayı :
Konu Başlıkları:
• Dil Tanımı: Programlama dillerinde söz dizim ve anlam tanımlanması. Gramer, BNF, EBNF, Anlam tanımlama.
• Dil çevrimi: Programlama dillerinin makine diline çevrim süreci, yorumlayıcılar ve derleyiciler.
• Temel programlama elemanları: Değişkenler ve özellikleri, işlemciler ve
özellikleri, işlemci yükleme.
• Bağlama Kavramı: Dinamik ve durağan bağlama. Tip, bellek ve kapsam bağlama.
• Veri Tipleri: Veri tipi kavramı. Basit ve yapısal veri tipleri.
• Tip denetimi, kuvvetli tipleme, tip dönüşümleri, tip uyumluluğu.
• Yapısal Programlama: Atama deyimleri, seçimli deyimler, yinelemeli deyimler
• Altprogramlar: Prosedür ve fonksiyonlar. Parametre aktarımı. Etkinlik kayıtları, özyinelemeli altprogramlar.
• Nesneye Yönelik Programlama: Nesneye yönelik programlama kavramları –
soyutlama, bilgi saklama, kalıtım, çokyapılılık, dinamik bağlama.
• İstisna İşleme: İstisna, istisna oluşturma ve çeşitli dillerde istisna işleme
• Fonksiyonel Programlama: Fonksiyonel programlamanın temel kavramları, Lisp ve Scheme.
• Mantıksal programlama: Temel kavramlar ve Prolog

Kriptografi Eğitimi

Amacı: Bu ders şifreleme sistemlerini, algoritmalarını ve teorisini sunacaktır.
Öğrenme Çıktıları: Temel kriptografinin teorisini, şifreleme ve deşifre etme
algoritmalarını öğrenecekler. Şifreleme algoritmalarını uygulamayı öğrenecekler. Şifreleme uygulamalarını kullanarak kriptosistemler oluşturabilir. Bilgi ve ağ güvenliği mekanizmaları oluşturmak için şifreleme algoritmalarını uygulayabilir. Kimlik yönetimi geliştirmek için kimlik doğrulama ve mesaj doğrulama tekniklerini kullanabilir
Kod : YGM013K
Süre : 5 Gün
Hedef Kitle : Bilgi Teknolojileri sektöründe çalışan veya çalışmak isteyen herkes
Otorite Onayı :
Konu Başlıkları:
• Güvenlikte yaklaşımlar: OSI mimari model, saldırılar, sistemler, mekanizmalar ve modeller
• Simetrik algoritmalar: Klasik şifreleme teknikleri
• Blok şifreleme ve DES
• Sonlu alanlar: modular aritmetik Öklid algoritması, polinom aritmetiği
• AES (İleri şifreleme standardı)
• Simetrik şifreleme ile bilgi gizliliğini sağlamak
• Sayı kuramı
• Açık anahtarlı şifreleme
• RSA
• Anahtar kotarma ve diğer kripto sistemler
• Mesaj doğrulama ve iz fonksiyonları
• Hash ve MAC algoritmaları
• Sayısal imza ve Kimlik doğrulama protokolleri
• Ağ güvenliği uygulamaları

İstatiksel Hesaplama Eğitimi

Amacı: İstatistiksel Hesaplama’nın amacı tablo veya ankette ki veriyi analiz etmek için Matlab aracının nasıl kullanılacağını öğrenmek, elde edilen sonuçları yorumlamak, veriyi anlamak / incelemek için grafikleri kullanmaktır.
Öğrenme Çıktıları: Farklı tür tip ve verileri ayırabilecekler, Anket analizi, İstatistiksel analizi yerine getirmek için Matlab kullanabilecekler, Veriler arasında ki ilişkiye karar verebilecekler, İstatistiksel yöntemlerle elde edilen sonuçları yorumlayabilecekler, Çizim yaparak istatistiksel yöntemlerin sonuçlarını görselleştirebilecekler.
Kod : YGM014K
Süre : 5 Gün
Hedef Kitle : Bilgi Teknolojileri sektöründe çalışan veya çalışmak isteyen herkes
Otorite Onayı :
Konu Başlıkları:
• Giriş
• Veri ile çalışma
• SPSS’ e giriş
• Betimsel İstatistik
• Ayrık dağılım
• Sürekli dağılım
• Korelasyon analizi
• T-Testleri
• Varyans analizi
• Kümeleme analizi
• Çizim ve görselleştirme

Mühendislik Algoritmalari Eğitimi

Amacı: Bu ders, bilgisayar algoritmalarının çözümlenmesi ve tasarımı konularına bir giriş niteliğindedir. Verimli algoritmaların tasarımı ve çözümlemesi ile ilgili teknikleri, pratikteki kullanımlarını vurgulayarak öğretir.
Öğrenme Çıktıları: Algoritmaların performanslarının çözümlenmesi kavrayacaklar, Temel algoritmalara ve veri yapılarına alışıklık kazanacaklar, Önemli algoritmik tasarım paradigmalarının ve çözümleme metodlarının uygulanmasıyla algoritmaların modellenmesini ve çözümlemesini yapabilecekler, Genel mühendislik tasarım problemlerindeki verimli algoritmaların temellerini inceleyecekler.
Kod : YGM015K
Süre : 5 Gün
Hedef Kitle : Bilgi Teknolojileri sektöründe çalışan veya çalışmak isteyen herkes
Otorite Onayı :
Konu Başlıkları:
• Algoritmalara giriş
• Problem çözümleme tekniklerine giriş
• Örnek algoritmalar
• Algoritmaların analizine giriş
• Karmaşıklık analizi: asimtotik simgelem
• Yinelemelerin çözümlenmesi
• Böl ve fethet tasarım paradigması
• Sıralamalar
• Doğrusal zaman sıralaması
• Yığın sıralaması, dinamik kümeler, öncelikli kuyruklar
• Düzen istatistikleri, ortanca
• Dinamik programlama
• Açgözlü algoritmalar
• Amortize algoritmalar
• Çizge algoritmaları, en kısa yollar problemi

Yazılım Mühendisliği Eğitimi

Amacı: Bu dersin amacı, yüksek kaliteli yazılım sistemlerinin mühendislik bilgi ve becerisi ile uygun maliyetlerle ve etkin bir şekilde geliştirilmesi için gerekli olan temel kavram ve ilkeleri tanıtmaktır. Katılımcılar bu derste yazılım mühendisliği hakkında, gereksinimlerin belirlenmesinden kullanılmakta olan yazılımın bakımına kadar yazılım geliştirme sürecinin tüm aşamalarını kapsayan, geniş bir perspektif kazanacaktır. Mevcut ve gelişmekte olan yazılım mühendisliği yöntemleri, teknikleri ve araçları, özellikle yazılım kalitesi, yeniden kullanılabilirlik ve takım çalışması konuları öne çıkarılarak anlatılacaktır. Katılımcıların temel programlama bilgisine sahip olması
avantaj sağlayabilir.
Öğrenme Çıktıları: Yazılım mühendisliğinin temel ilkeleri ve yazılım geliştirmek için kullanılan güncel yöntemler hakkında bilgi sahibi olurlar, Yazılım kalitesinin ne olduğunu anlar ve yazılım mühendisliğinin programlamanın ötesinde olduğunu öğrenirler, Yazılım geliştirme sürecindeki analiz ve tasarım aşamalarının öneminin farkında olurlar, Yazılım mühendisliğinde biçimsel yöntemleri kullanmanın faydalarını öğrenirler, Yazılım mühendisliğinde modelleri tanımlamak ve kullanmak konusunda pratik deneyim kazanırlar.
Kod : YGM016K
Süre : 5 Gün
Hedef Kitle : Bilgi Teknolojileri sektöründe çalışan veya çalışmak isteyen herkes
Otorite Onayı :
Konu Başlıkları:
• Yazılım mühendisliğine giriş
• Yazılım geliştirme süreçleri
• Gereksinim mühendisliği
• Sistem modelleme
• Yazılım proje yönetimi
• Yazılım kalite güvencesi
• Doğrulama, geçerleme ve onaylama
• Yazılım ölçütleri
• Biçimsel yöntemler
• Model güdümlü yazılım geliştirme
• Bileşen tabanlı yazılım geliştirme

Teknoloji ve Yenilik Yönetimi Eğitimi

Amacı: Yaratıcılığın, girişimcilik ve yeni yatırım süreçlerinde kritik bir rol oynadığı tartışacaklardır. Projelerle ve alıştırmalarla katılımcılar kişisel amaçlarını tanımlayabilecek ve yatırımcılar ve girişimcilerin nasıl yaratıcı olduğunu bulacak ve iyi fikirleri nasıl fırsata dönüştüreceklerini kavrayacaklardır. Girişimcilik algısını geliştirmek, farkındalık süreci yaratmak, bu süreçleri analiz etmek ve yeni yatırımcılara iş modeli oluşturmak eğitimin başlıca amaçları arasındadır.
Öğrenme Çıktıları: Girişimcilik ve yeni yatırım yapmanın temel anlayışını
öğrenebilecekler, farkındalığın ve yaratıcılığın fırsatlarının süreçlerde kritik bir rol oynadığını tartışabilecekler, girişimcilerin nasıl yaratıcı olduğunu ve iyi fikirleri fırsata dönüştürmeyi kavrayabilecektir.
Kod : YGM017K
Süre : 5 Gün
Hedef Kitle : Bilgi Teknolojileri sektöründe çalışan veya çalışmak isteyen herkes
Otorite Onayı :
Konu Başlıkları:
• İşletme Stratejisi
• Rekabet Dinamikleri
• Uluslararası Piyasalar
• Yazılım Projeleri Yönetme
• CPM-Network Planı Geliştirme
• Yeni Yatırım, Düşünme ve Seçimleri Organize ve Finanse Etme
• Proje Geliştirme ve Risk Değerlendirme
• Yönetim ve Teşvikler
• Finansal Strateji ve Sermaye Yapısı
• Var olan Stratejiler ve Girişim Değerlendirme
• Tüketici Pazarı Analizi

Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi

Amacı: Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) analizlerinin teorik altyapısını incelemek, CBS analizlerinin kullanım alanlarını ve olanaklarını incelemek, Dönem projesi aracılığı ile pratik yeteneklerin geliştirilmesini sağlamak, Uygulama sonuçlarını kartografik tasarım ilkelerine uygun olarak haritalar aracılığı ile sunmak

Öğrenme Çıktıları: Mekan olgusunu algılama ve kavrama, Geometrik mühendisliğinde mekana ilişkin analiz yöntemlerini kavrama ve uygulama, mevcut yöntemleri değerlendirebilme, yeni yöntemleri geliştirebilme, Farklı amaçlar için uygun mekansal analiz yöntemlerini belirleyebilme ve kullanabilme, Mekansal analiz sonuçlarını uygun kartografik tasarım yöntemlerini kullanarak haritalar aracılığı ile sunabilme, Mekansal analizlerin mekansal sorunların çözülmesi ve karar verme mekanizmalarına katkısını kavrama tasarım yöntemlerini kullanarak haritalar aracılığı ile sunabilme.
Kod : YGM018K
Süre : 5 Gün
Hedef Kitle : Bilgi Teknolojileri sektöründe çalışan veya çalışmak isteyen herkes
Otorite Onayı :
Konu Başlıkları:
• CBS ve CBS Analizlerine Giriş
• Mekansal olguların yerini analiz etme ve haritalar aracılığı ile sunma
• Sayısal mekansal verileri analiz etme ve haritalar aracılığı ile sunma
• Mekansal ilişkileri analiz etme
• Zamansal değişimleri belirleme ve haritalar aracılığı ile sunma
• Mekansal ölçmeler ve istatistikler
• Mekansal dağılımı belirleme ve haritalar aracılığı ile sunma
• Veri dokusunu belirleme
• Veri kümelerini belirleme
• CBS analizlerinin farklı amaç ve kapsamlarda kullanımı
• Analiz sonuçlarının sunumu

Sistem Analizi ve Tasarımı Eğitimi

Amacı: Mühendislik sistemlerinin modellenmesi, tasarımı ve kontrol edilmesinde katılımcılara yararlı olacak araçları, kavramları ve uygulamaları anlatmaktır.
Öğrenme Çıktıları: Sistem kavramı sistem yaklaşımı, sistem analizi, sistem tasarımı ve sistemik problemler hakkında bilgi sahibi olur. Sistem analizi çalışmasında kullanılan yöntem ve araçları öğrenir. Sistem analizi tekniklerini örneklerde uygulama imkanı bulur.
Kod : YGM019K
Süre : 5 Gün
Hedef Kitle : Bilgi Teknolojileri sektöründe çalışan veya çalışmak isteyen herkes
Otorite Onayı :
Konu Başlıkları:
• Sistem Yaklaşımı
• Sistem Analizi ve Tasarım Süreci
• Sistem Analizi ve Tasarımı için Problemin Tanımlanması
• Sistem Analizi ve Tasarımında Kullanılan Yöntem ve Araçlar
• Sistem Analizi – Örnek Vakalar
• Sistem Mühendisliği
• Sistem Tasarımı ve Kurulumu
• Sistem Problemleri
• Dinamik Sistem Yaklaşımı

Veritabani ve Bilgi Yönetim Sistemleri Eğitimi

Amacı: Veri tabanı modüllerinin ve birbiriyle olan ilişkilerinin anlaşılması ve her bir modülün gerçekleşmesinde kullanılan teknik ve algoritmaların anlaşılması hedeflenmektedir. Diğer taraftan, sistemin doğruluk ve performansını etkileyen durumların incelenmesi de önemli amaçları arasındadır.
Öğrenme Çıktıları: Katılımcı veritabanı sistem modülleri ve görevleri ve çalışma prensipleri hakkında detaylı bilgiye sahip olacaktır. Katılımcı, birçok modülden oluşan bir veri tabanı yönetim sisteminin gerçekleştirilmesini anlayabilir, sistem gerçekleştirmede karmaşık veri yapılarını anlayabilir ve aralarındaki farkı analiz edebilir, yeni veri yapıları tasarımı için fikir yürütebilir ve veritabanı sisteminin bazı kısımlarında değişiklik yapabilir, sistemin çalışmasına etkilerini analiz edebilir.
Kod : YGM020K
Süre : 5 Gün
Hedef Kitle : Bilgi Teknolojileri sektöründe çalışan veya çalışmak isteyen herkes
Otorite Onayı :
Konu Başlıkları:
• Veri Tabanı sistemi genel yapısı
• İskelet bir VTYS: SimpleDB Sistemin Amacı ve modüllere genel bir bakış
• Disk ve Dosya Yönetimi Disk unitesi ve performans analizi VTYS ve işletim
sisteminin bağı
• Hafıza ve Log yönetimi Log ve veri tamponlarının yönetimi
• Hareket Yönetimi Hareketin tanımlanması Kurtarma yönetimi
• Hareket Yönetimi Eşzamanlılık yönetimi
• Kayıt organizasyonu Kayıt organizasyon yöntemleri SimpleDB’de kayıt yönetimi
Üstveri yönetimi (Katalog yönetimi) Tablo, görüntü ve indeks yapılarına ait üstveri ve istatistiksel verinin saklanması SimpleDB’de Katalog
• Sorgu İşleme Sorgu cebirsel gösterim ve eşdeğerlik Boru Hattı Sorgu İşleme
Tekniği Sorgu Planlama, Çözümleme Yöntemleri
• Sorgu Planlama, Çözümleme Yöntemleri, Servis Sağlayıcı Yapılanması
• Fiziksel Tasarım Kavramları: Hashing
• Fiziksel Tasarım Kavramları: Indeksleme
• Somutlaştırma, Sıralama ve Join Gerçekleme
• Sorgu Optimizasyon Yöntemleri

Model Güdümlü Yazılım Geliştirme Eğitimi

Amacı: Bu ders model güdümlü yazılı geliştirme (MDD) yönteminin ilkelerini, metodolojilerini ve araçlarını tanıtacaktır. Ders hem pratik hem de teorik yönleri kapsayacaktır. Katılımcıların küçük ölçekli bir metamodelleme projesi geliştirmesi gerekmektedir.
Öğrenme Çıktıları: Model güdümlü yazılım geliştirmenin ilke ve yöntemlerini öğrenirler, Alana özgü modelleme dilleri için metamodel geliştirmeyi ve metamodel tabanlı model dönüşümleri tanımlamayı öğrenirler, Yazılımın yeniden kullanılabilir olmasının ve otomatik kod üretmenin avantajlarını anlarlar, Bir metamodelleme aracını kullanma ve metamodel geliştirme konusunda pratik deneyim kazanırlar.
Kod : YGM021K
Süre : 5 Gün
Hedef Kitle : Bilgi Teknolojileri sektöründe çalışan veya çalışmak isteyen herkes
Otorite Onayı :
Konu Başlıkları:
• Model güdümlü yazılım geliştirmeye giriş
• Yazılımın kalitesi ve yeniden kullanılabilirliği
• Alana özgü modelleme
• Modelleme dilleri
• Metamodelleme
• Model dönüşümleri
• Metamodelleme araçları
• Otomatik kod oluşturma
• Platform bağımsızlık
• Yazılım bileşenleri
• Nesne sınırlandırma dili (object constraint language OCL)
• Örnek uygulamalar

Web Tasarımı ve Geliştirme Eğitimi

Amacı: Bu ders, web tasarımı ve geliştirme konusundaki prensipleri ve teknolojileri kapsamlı bir şekilde sunmayı amaçlamaktadır. Bu ders, gereksinimleri belirleme, web sitesi planlama, tasarım ve geliştirme aşamalarını içeren bir projeyi de içermektedir.
Öğrenme Çıktıları: Web tasarım ve geliştirme ilkelerini ve bileşenleri anlarlar, Dinamik diller, HTML, CSS ve JavaScript hakkında bilgi sahibi olurlar, Modern bir içerik yönetim sistemi kullanmayı öğrenirler, Web sitesi tasarlama ve geliştirme konusunda pratik deneyim kazanırlar.
Kod : YGM022K
Süre : 5 Gün
Hedef Kitle : Bilgi Teknolojileri sektöründe çalışan veya çalışmak isteyen herkes
Otorite Onayı :
Konu Başlıkları:
• Web’e Giriş
• Bir Web sitesinin bileşenleri
• Grafik ve Tasarım
• Web geliştirme, dinamik diller
• HTML
• CSS (Cascading Style Sheets)
• XML
• JavaScript
• PHP, very tabanına bağlanma
• Kullanıcı formları
• İçerik yönetim sistemleri
• Profiller ve yetkilendirme

Nesne Yönelimli Tasarım ve Programlama Eğitimi

Amacı: Bu dersin amacı, nesne yönelimli yazılım tasarımı ve programlama konusunda ileri düzey konuları tanıtmaktır. Katılımcıların UML ve Java kullanarak nesne yönelimli analiz, tasarım ve programlama için gereken kavramları ve pratik yaklaşımları öğrenmeleri beklenmektedir. Büyük ölçekli ve karmaşık sistem tasarımı ve analizi konusunda da bilgi verilecektir.
Öğrenme Çıktıları: Nesne yönelimli tasarım ilkelerini anlarlar, Bilgisayar yazılımı geliştirmek için nesne yönelimli yaklaşımı uygulama hakkında bilgi sahibi olurlar, Nesne yönelimli yazılım geliştirme için Java’yı nasıl  kullanacaklarını öğrenirler.
Kod : YGM023K
Süre : 5 Gün
Hedef Kitle : Bilgi Teknolojileri sektöründe çalışan veya çalışmak isteyen herkes
Otorite Onayı :
Konu Başlıkları:
• Giriş
• UML ile modelleme
• Gereksinimlerin belirlenmesi, analiz
• Proje organizasyonu
• Tasarım
• Nesne yönelimli tasarım
• Sınıflar
• Sistemi parçalama
• Arayüzlerin belirlenmesi
• Nesne sınırlandırma dili
• Yeniden kullanılabilir çözümler
• Tasarım örüntüleri
• İleri konular

Mobil Cihazlar İçin Yazılım Geliştirme Eğitimi

Amacı: Mobil cihazlar için yazılım geliştirme, daha küçük ekranlar, yavaş ağ bağlantıları, sınırlı bellek ve sınırlı işlemci gücü gibi nedenlerden dolayı masaüstü yazılım geliştirmeden farklıdır. Bu derste, mobil cihazlar için yazılım tasarımı ve geliştirilmesi üzerinde durulacaktır. Bu ders katılımcılara mobil uygulamaları geliştirmek için gerekli araçları, kullanıcı arayüz gereksinimlerini, dilleri ve yazılım mimarilerini tanıtacaktır.
Öğrenme Çıktıları: Mobil uygulamalar geliştirmek için gerekli araçları ve dilleri öğrenirler, Mobil cihazlar için uygulamalar tasarlayabilirler, Mobil cihazlar için yazılım geliştirme zorluklarını ve gereksinimlerini anlarlar, Bir mobil cihaz için yazılım tasarlama ve geliştirme konusunda pratik deneyim kazanırlar.
Kod : YGM024K
Süre : 5 Gün
Hedef Kitle : Bilgi Teknolojileri sektöründe çalışan veya çalışmak isteyen herkes
Otorite Onayı :
Konu Başlıkları:
• Giriş
• Mobil cihazlar
• Mobil programlama ortamları
• İnsan bilgisayar etkileşimi
• Mobil uygulama tasarımı
• Mobil programlama
• Sensör programlama
• Oyun programlama
• Mobil İnternet siteleri
• İleri konular

Bulut Bilişim Eğitimi

Amacı: Bulut hesaplaması paradigmasının anlaşılması, bulut hesaplamanın getirileri, günümüz bulut teknolojilerinin tanıtımı ve sanallaştırma, federasyon, bulut güvenliği ve özelliği konusunda bilgi.
Öğrenme çıktıları: Bulut hesaplama temel fikre sahip olacak, Bulut  hesaplamanın gelişimi üzerinde temel fikre sahip olacak, varolan çözümlere bulut modelleri geliştirmeye yeterli olacak, Bulut hesaplamanın önemli konuları konusunda temel bilgiye sahip olacaktır.
Kod : YGM025K
Süre : 5 Gün
Hedef Kitle : Bilgi Teknolojileri sektöründe çalışan veya çalışmak isteyen herkes
Otorite Onayı :
Konu Başlıkları:
• Bulut Hesaplama Nedir?
• Bulut mimarisi
• Bulut hesaplamanın getirileri ve sınırları
• Buluta geçişte ticari model
• Bulut hesaplamanın gelişimi
• Bulut ağları geliştirme
• Bulut ağları için haberleşme ihtiyaçları
• Bulutta very depolama
• Sanallaştırma
• Federasyon, erişilebilirlik, güvenlik ve özellik
• Bulut hesaplama standartları ve en iyi uygulamaları
• Bulut hesaplamada son kullanıcı erişimi
• Bulut ve mobil hesaplama

Bilgisayar Ağları Eğitimi

Amacı: Dersin amacı bilgisayar ağlarının teorisini, ağ tasarımını, veri iletişimini, paket iletişimini, ağlar arası iletişimi ve bilgisayar ağları için yeni yazılım ve donanım geliştirilmesini tanıtmaktır.
Öğrenme çıktıları: Bilgisayar ağlarının gelişimini verebilir ve modern bilgisayar ağlarının nasıl çalıştığını açıklayabilirler, Yerel ve geniş alan ağlarını tasarlayarak gerçekleyebilirler, Ağ protokol yazılımı tasarlamak için değişik teknikleri uygulayabilirler, Ağlar arası iletişim yazılımı geliştirebilirler, Değişik durumlarda ağ performansını izleyip değerlendirebilirler.
Kod : YGM026K
Süre : 5 Gün
Hedef Kitle : Bilgi Teknolojileri sektöründe çalışan veya çalışmak isteyen herkes
Otorite Onayı :
Konu Başlıkları:
• Bilgisayar ağlarının kullanımı, ağ donanımı, ağ yazılımı
• Fiziksel katman
• Çerçevelendirme, Hata Bulma ve Hata Düzeltme
• Ortam Erişim Kontrol Protokolleri (MAC), Ethernet
• Ağ Katmanı, IP adresleme, Segmetleme, Datagram Parçalama
• ICMP Protokolü, Adres çözümleme, ARP, DHCP
• Yönlendirme protokolleri. Distance vector ve link state. Mesafe vektörü
yönlendirme problemleri
• IP yönlendirme protokolleri:IGP(RIP, OSPF) EGP(BGP)
• İletişim Katmanı Kavramları. Bağlantı düzenli ve bağlantısız ağ işlemleri. İletişim katmanı arayüzü
• İletişim Katmanı: TCP ve UDP protokolleri
• İletişim Katmanı: Akış kontrolü, ve tıkanıklık kontrolü.
• Soket programlama. Bağlantı düzenli ve bağlantısız istemci/sunucu
programlaması
• Uygulama katmanı
• Ağ güvenliği

Mobil Hesaplama Eğitimi

Amacı: Bu ders mobil hesaplama ve mobil uygulama geliştirme ortamları konusunda katılımcılara bilgiler verecektir. Mobil hesaplama 3 perspektiften incelenecektir: mobil teknoloji, uygulama geliştirme, ve kullanıcı interaksiyonu.
Öğrenim çıktıları: Ağsız sistemler konusunda bilgi sahibi olacak, Mobil hesaplama geliştirme ortamları konusunda bilgi sahibi olacak, Mobil hesaplamada günümüz teknolojileri konusunda bilgi sahibi olacak, Mobil hesaplama temel prensiplerini öğreneceklerdir.
Kod : YGM027K
Süre : 5 Gün
Hedef Kitle : Bilgi Teknolojileri sektöründe çalışan veya çalışmak isteyen herkes
Otorite Onayı :
Konu Başlıkları:
• Mobil hesaplama genel bakış
• Uygulama dizaynı
• Uygulama geliştirme ortamları
• Uygulama alanları
• Kablosuz iletişim teknolojileri
• Kullanıcı tecrübesi
• Dağıtık hesaplama
• Mobil hesaplamanın geleceği

Sanallaştırma Eğitimi

Amacı: Sanallaştırma Hakkında, Sanal Ağları ve Sanal Depolama Alanlarını Yönetme, Yüksek Erişilebilirlik ve Hata Toleransı, Ölçülebilirlik, Donanım Gereksinimleri, Sanal Makine Depolama Yönetimi, Snapshotları Kullanma, Sanal Ağları Yönetme.
Öğrenim Çıktıları: Sanallaştırma kavramı ve özellikleri ile sanallaştırmanın var olmasını sağlayan teknolojileri öğrenmek, Sanallaştırmaya sahip olmanın ve sanallaştırma ortamının var olmasının getirdiği özellikler ve maliyetlerini bilmek, Hipervizör, konuk işletim sistemi sanallaştırması, tam sanallaştırma ve donanımsal sanallaştırma gibi teknikleri açıklayabilmek, Bir tek fiziksel donanım üzerinde birden çok işletim sistemi yada aygıtı çalıştırma becerisi kazanmak, Güvenlik gereksinimleri öğrenmek.
Kod : YGM028K
Süre : 5 Gün
Hedef Kitle : Bilgi Teknolojileri sektöründe çalışan veya çalışmak isteyen herkes
Otorite Onayı :
Konu Başlıkları:
• Sanallaştırmaya Giriş
• Sanallaştırmanın Ticari Yararları
• Sanallaştırma Uygulamalarına genel bakış
• Hipervisöz
• Sanal Makinalar
• Paravirtualization (Konuk İşletim Sisteminde Değişiklik)
• Sanal Aygıtlar
• Sunucu Sanallaştırma
• Sunucu Sanallaştırmanın İstihdamı
• Masaüstü Sanallaştırma
• Depolama ve Uygulama Sanallaştırma
• Sunucu ve Masaüstü Sanallaştırmanın Ticari Yararları
• Sanallaştırmada Güvenlik Gereksinimler

Bilgisayar Mimarisi Eğitimi

Amacı: Ders lojik dizaynın temel fikirlerini ve bilgisayar mimarisini öğretmeyi
amaçlamaktadır. Lojik devreler, kombinatorik ve sıralı devre dizaynı, flip floplar, MIPS ISA, verilog ve gelişmiş dizayn öğretimi amaçlanmaktadır. Gelişmiş dizayn öğretimi adına basit bilgisayar mimarisi tanıtılacaktır. Ayrıca FPGA ler tasarım ve programlama açısından ele alınacaktır.
Öğrenme çıktıları: Lisans seviyesinde lojik devre tasarımı ve mimarisi öğrenecek, Lojik devre tasarımı yapabilecek, MIPS ISA öğrenecek, Verilog programlama dili bilgisi ve kullanımı konusunda deneyim kazanacak, Basit bilgisayar üzerinden bilgisayar mimarisini öğrenecek.
Kod : YGM029K
Süre : 5 Gün
Hedef Kitle : Bilgi Teknolojileri sektöründe çalışan veya çalışmak isteyen herkes
Otorite Onayı :
Konu Başlıkları:
• Lojik Dizayna giriş
• MIPS ISA
• Verilog
• Basit Bilgisayarın mimarisi
• Basit Bilgisayarın mimarisi (Çoklu çevirimli)
• Ön Bellekler
• Sanal Bellekler
• FPGAler
• FPGA Programlama

Yapay Zeka Eğitimi

Amacı: Bu dersin amacı Yapay Zeka (YZ) ile ilgili temel bilgileri vermektir. Katılımcılar YZ algoritmalarını kullanarak çeşitli problemleri çözmeyi öğrenecekler.

Öğrenem çıktıları: YZ’nın temel kavram ve tekniklerini anlar, YZ’yı uygulayarak anlamak. Örneğin, insan ve hayvan gibi davranan makina ve programlar geliştirebilir, YZ’nın ortak yöntemlerini ve onların nasıl kullanılacağını kavrar, yapay zeka algoritmalarıyla mühendislik problemlerinin nasıl çözüleceğini kavrar.
Kod : YGM030K
Süre : 5 Gün
Hedef Kitle : Bilgi Teknolojileri sektöründe çalışan veya çalışmak isteyen herkes
Otorite Onayı :
Konu Başlıkları:
• Yapay Zekaya giriş
• Tek biçimli arama metotları
• Bilgilendirilmiş arama metotları
• Karşı arama
• Mantıksal aracı
• Birinci derece mantık
• Yapay nöral ağlar
• Genetik algoritma
• Bulanık mantık sistemlerine giriş
• YZ uygulamaları

Karar Destek Sistemleri Eğitimi

Amacı: Bu ders karar destek sistemlerinde geliştirme, yönetme ve iş verme alanlarında daha fazla beceri elde edilmesini hedefler. Yönetimsel işleri destekleyen bilişim teknolojisi tabanlı sistemlerin tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanması üzerine çalışmalar yapılacaktır.
Öğrenim çıktıları: Karmaşık sistemlerde karar vermeye yardımcı olmak için araç, teknik ve yöntemleri öğrenirler, Özellikler arasında ilişki kurulmasına imkan sağlayan teknik ve araçları öğrenirler. Buna ek olarak bu teknikler satış da etkiyi, alıcı memnuniyetini ve iş ilerlemesini ortaya çıkarmalarını sağlar, Bilgileri toparlamaya uygun olan metotları öğrenirler, Sınıflandırma işleri ve tahmin için kullanılan teknikleri öğrenirler.
Kod : YGM031K
Süre : 5 Gün
Hedef Kitle : Bilgi Teknolojileri sektöründe çalışan veya çalışmak isteyen herkes
Otorite Onayı :
Konu Başlıkları:
• Giriş
• Veri önişleme
• Veri ambarı ve OLAP teknolojisi: Genel Bakış
• Veri küp hesaplama ve veri genelleme
• Sık örüntü madenciliği, ilişkiler ve bağlantılar
• R programlama dilini kullanarak birliktelik kuralı madenciliği
• Sınıflandırma ve öngörü
• Karar ağaçları
• R programlama dili kullanılarak karar ağaçları
• R programlama dili kullanılarak nöral ağlar
• R programlama dili kullanılarak regresyon
• R programlama dili kullanılarak kümeleme analizi

Veri Analizi Eğitimi

Amacı: Bu dersin amacı katılımcılara farklı tür veri ve özelliklerin veri analizini temel metotlar ile araştırılmasını sağlamaktır. Katılımcılar aynı zamanda uygun veri gösterimini nasıl bulacaklarını öğrenecekler.
Öğrenme çıktıları: Sayısal ve kategoriye ait özelliklerin veri analizini araştırmak için temel istatistiksel metotları anlar ve öğrenirler, Grafiklerdeki bağlantı yapısını analiz etmek için metotları anlar ve öğrenirler, Uygun veri gösterimini nasıl bulunacağını anlar ve öğrenirler, Yüksek boyutlu uzayın / hiperuzayın doğasını anlar ve öğrenirler, Verinin en uygun alt boyut izdüşümünü elde etmeye imkan veren metotları anlar ve öğrenirler.
Kod : YGM032K
Süre : 5 Gün
Hedef Kitle : Bilgi Teknolojileri sektöründe çalışan veya çalışmak isteyen herkes
Otorite Onayı :
Konu Başlıkları:
• Giriş
• Sayısal özellikler
• Kategoriye ait özellikler
• Grafik verisi
• Kernel metotları
• Yüksek boyutlu veri
• Boyut indirgeme
• Veri analizi uygulamaları

Veri Madenciliği Eğitimi

Amacı: Bu dersin amacı, veri işlemenin ve veri madenciliğinin temellerini öğrenmektir. Katılımcılara büyük veri kümeleri üzerinde ilginç örüntülerin yapay zeka yöntemleri kullanılarak nasıl çıkarsanabileceğine dair yöntemler aktarılacak ve bu alandaki son gelişmeler tartışılacaktır.
Öğrenim çıktıları: Çeşitli alanlardaki veri madenciliği konularına ve veri işlerken dikkat edilmesi gereken noktalara hakim olurlar ve ilişkili uygulamalar geliştirebilecek programlama yetkinliğini kazanırlar, veri madenciliğindeki son gelişmelere ve halihazırda varolan problem çözümlerine katkıda bulunurlar.
Kod : YGM033K
Süre : 5 Gün
Hedef Kitle : Bilgi Teknolojileri sektöründe çalışan veya çalışmak isteyen herkes
Otorite Onayı :
Konu Başlıkları:
• Veri Madenciliğine Giriş
• Veri Hazırlama ve Temizleme
• Sınıflandırma
• Kümeleme
• Sık Görülen Örüntülerin Madenciliği
• İlişkisel Kural Madenciliği
• Dizisel Analiz
• Zaman Dizinlerinin Madenciliği
• Web Üzerinde Veri Madenciliği
• Veri Madenciliği Uygulamaları
• Veri Madenciliği Araçları

Makine Öğrenmesi Eğitimi

Amacı: Ders makine öğrenmesi ve makine öğrenmesi metotlarını kullanmak isteyen her kişi için temel bir derstir. Dersin ana amacı katılımcıların makine öğrenmesi konularında tutarlı ve kendinden emin düşünme yetilerini geliştirmektir. Ayrıca bu düşünme yetisinin uygulanabileceği aletleri tanıtmak ve kullanma pratiği geliştirmektir.
Öğrenme çıktıları: Bulut hesaplama temel fikre sahip olacak, Bulut hesaplamanın gelişimi üzerinde temel fikre sahip olacak, varolan çözümlere bulut modelleri geliştirmeye yeterli olacak, Bulut hesaplamanın önemli konuları konusunda temel bilgiye sahip olacaktır.
Kod : YGM034K
Süre : 5 Gün
Hedef Kitle : Bilgi Teknolojileri sektöründe çalışan veya çalışmak isteyen herkes
Otorite Onayı :
Konu Başlıkları:
• Veri ve veri modelleri: Olasılıksal ve Bayes teoremleri
• Basit dağılımlar, en yüksek olasılık ve Bayes yaklaşımı
• Bayes küme örnekleri
• Exponansiyel Fonksiyonlar Ailesi
• PCA ve PPCA, Gaussianlar
• Lineer Parametre Modelleri, Regresyon
• Lojistik Regresyon ve Yapay Sinir Ağları
• Optimizasyon
• Laplas, Değişkenlik Metotları Örnekleme
• Naif Bayes, Sınıf sınırlı Gaussian, ve EM

İnsan Bilgisayar Etkileşimi Eğitimi

Amacı: İnsan bilgisayar etkileşim bileşenlerini kavratmak.
Öğrenme çıktıları: İnsan bilgisayar etkileşim bileşenlerini bilecekler, İnsan bilgisayar etkileşim bileşenlerini kullanabilecekler, Geliştirme süreçlerini bilecekler, Komut ve doğal diller tasarım konularını bilecekler.
Kod : YGM035K
Süre : 5 Gün
Hedef Kitle : Bilgi Teknolojileri sektöründe çalışan veya çalışmak isteyen herkes
Otorite Onayı :
Konu Başlıkları:
• İnsan Bilgisayar Etkileşimi tanımı
• İnsan bilgisayar etkileşiminin bileşenleri, Arayüz ve etkileşim
• İnsan bilgisayar etkileşimi bilgisinin etkin kullanımı
• İnteraktif sistemlerin kullanılırlığı, esaslar, prensipler ve teoriler
• Geliştirme süreçleri
• Tasarım süreçlerinin yönetimi
• Arayüz tasarımlarının değerlendirmesi,
• Komut ve doğal diller Tasarım konuları
• Hizmetlerin kalitesi
• Fonksiyon ve biçimin dengelenmesi
• Kullanıcı dokümantasyonu ve online yardım

Yönetim Bilgi Sistemleri Eğitimi

Amacı: Bu eğitim kapsamında katılımcılara yönetim bilişim sistemleri kavramları ve ilişkili uygulamaların iş hayatında yansımalarını içeren temel bir anlayış sunulması hedeflenmektedir.
Öğrenme çıktıları: Yönetim bilgi sistemlerini ve bu sistemlerin karar verme sürecine desteği açıklayabilir, Gerçek hayat süreçleri için veri akış şemaları geliştirebilir ve analiz edebilir, Karar vericileri desteklemek için karar destek sistemleri uygulayabilir ve hayat iş projelerinde yönetim bilişim sistemleri kavramlarını tartışarak uygulayabilirler.
Kod : YGM036K
Süre : 5 Gün
Hedef Kitle : Bilgi Teknolojileri sektöründe çalışan veya çalışmak isteyen herkes
Otorite Onayı :
Konu Başlıkları:
• Organizasyonlar, Yönetim ve Girişim, Günümüzde Küresel İş Bilgi Sistemleri
• Küresel E-İş ve İşbirliği
• Bilgi Sistemleri, Organizasyonlar ve Strateji
• Bilgi Sistemlerinde Etik ve Sosyal Konular
• Bilgi Teknolojisi Altyapısı BT Altyapısı ve Gelişen Teknolojiler
• İş Zekasının Temelleri: Veritabanları ve Bilgi Yönetimi
• Telekomünikasyon, Internet ve Kablosuz Teknoloji, Bilişim Sistemleri Güvenliği
• Digital Çağ için ana sistem Uygulamaları Operasyonel Mükemmelliğin
Sağlanması ve Müşteri İlişkilerini: Kurumsal Uygulamalar
• E-Ticaret: Dijital Piyasalar, Dijital Ürünler
• Bilgi Yönetimi
• Karar vermenin geliştirilmesi
• Sistem Kurma ve Yönetme Bilgi Sistemleri Kurma
• Proje Yönetimi: Sistemlerin iş değeri oluşturulmak ve değişimi yönetmek

Genel İngilizce Eğitimi

Günlük hayatta veya iş hayatında İngilizceye ihtiyaç duyanlar için Dil bilgisi, Okuma, Dinleme, Yazma, Konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik İngilizce eğitimi
Kod : YGM001D
Süre : 120 Saat
Hedef Kitle : Herkes
Otorite Onayı : —–

Konu Başlıkları:
• 1.Kur(A1)
• 2.Kur(A2)
• 3.Kur(B1)
• 4.Kur(B2)
• 5.Kur(C1)
• 6.Kur(C2)

Yabancı Dil Sınavına Hazırlık Eğitimleri

YDS kursunun sonunda katılımcıların ihtiyaçlarına göre hedefledikleri puanı almaları hedeflenmektedir.
Kod : YGM002D
Süre : 4 Ay (144 Saat)
Hedef Kitle : YDS’ye katılacaklar olanlar
Otorite Onayı : —–

Konu Başlıkları:
• Kelime Bilgisi
• Dil Bilgisi
• Cloze Test
• Türkçe’den İngilizce’ye Çeviri
• İngilizce’den Türkçe’ye Çeviri
• Cümle Tamamlama
• Diyalog Tamamlama
• Anlamca En Yakın Cümleyi Bulma
• Parçanın Anlam Bütünlüğünü Sağlayan Cümleyi Bulma
• Parçanın Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümleyi Bulma
• Okuma Parçası

İş İngilizcesi ve Konuşma Eğitimleri

İş hayatınızda ve mesleki çalışmalarınızda gereksinim duyacağınız İngilizce bilgisini konuşma etkinlikleri ile öğreneceğiniz İş İngilizcesi ve konuşma eğitimi
Kod : YGM003D
Süre : 120 Saat
Hedef Kitle : Herkes
Ön Koşul : THKÜ İngilizce Düzey Belirleme Sınavı 70 ve üstü puan alan adaylar eğitime katılabilirler.
Otorite Onayı : —–

Konu Başlıkları:
• 1.Kur(B1)
• 2.Kur(B2)
• 3.Kur(C1)
• 4.Kur(C2)

Havacılık İngilizcesi Eğitimi

Havacılık sektöründe çalışanlar ve bu alanda çalışmayı planlayanlara yönelik İngilizce eğitimi
Kod : YGM003D
Süre : 60 Saat
Hedef Kitle : Havacılık sektöründe çalışanlar ve bu alanda çalışmayı planlayanlar
Otorite Onayı : —–

Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimi

Kursiyerleri, dış ticaretin bütün aşamaları hakkında, uygulamadan örnekler çerçevesinde, uzmanlık seviyesinde bilgilendirmektir.
Kod : YGM001K
Süre : 10 – 60 saat arasında değişmektedir.
Hedef Kitle : Herkes
Otorite Onayı : —–
Konu Başlıkları:
• Dış Ticaretin Temel Kavramları
• Uluslararası Ticaret
• İhracat Yönetimi
• İthalat Yönetimi
• Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları
• İhracat Teşvikleri
• Dış Ticaretin Finansmanı
• Dış Ticarette İletişim, Müzakere ve Sözleşme Yönetimi
• Dış Ticarette İhtilafların Çözüm Yolları (Arabuluculuk, Uzlaştırma, Tahkim)
• Lojistikte Sözleşme Yönetimi
• Lojistik Yapılanma Modelleri (Lojistik Üsler, Lojistik Parklar, Lojistik Merkezler, Lojistik Köyler)
• Dış Ticarette Yazışma Teknikleri

Fidic ve Ululararası İnşaat Sözleşmeleri Yönetimi Eğitimi

Yurtdışında inşaat işleri üstlenecek olan veya hali hazırda üstlenmiş olan firmalarımızın temsilcilerine, sonradan doğabilecek ihtilaflardan başlangıçta kaçınabilmek için uluslararası inşaat ve iş ortaklığı sözleşmelerinin  hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar ve ihtilaf halinde başvurulacak hukuki çözüm yolları hakkında bilgi vermektir.
Kod : YGM002K
Süre : 10 – 60 saat arasında değişmektedir.
Hedef Kitle : Herkes
Otorite Onayı : —–
Konu Başlıkları:
• Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Sektörünün Mevcut Durumu ve Sorunları
• Dış Proje Kredileri ve Proje Finansmanı Sorunu
• Teminat Mektubu Temini Sorunu ve İnşaat Sözleşmelerine İlişkin Teminat
Mektuplarının Hukuki Çerçevesi
• Teminat Mektuplarının Çeşitleri (Geçici/Kesin/Avans Teminat Mektupları ve
Teminat Akreditifi)
• Yurtdışı Müteahhitlik Sektöründe İş Alma ve İhale Süreci
• Yüklenicilik Türleri (Genel Yüklenicilik/Tasarım ve Yapım  Yükleniciliği/Yönetim Yükleniciliği)
• Genel Yüklenicilik Türleri (Götürü Yöntem/Birim Fiyat Yöntemi/Maliyet+Kar Yöntemi)
• Uluslararası Yapım İşi İhalelerinde Yeterlilik Kriterleri (Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler/Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin Belgeler)
• Uluslararası İnşaat Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Uygulanması Süreci
• FIDIC Tip Sözleşmeleri ve Şartnameleri
• Uluslararası Müteahhitlik Sektöründe İş Ortaklıkları (Konsorsiyum Anlaşması, Joint Venture [JV] Anlaşması, S.Arabistan/Katar/Kuveyt/Bahreyn/Birleşik Arap
Emirlikleri ve diğer Körfez Ülkeleri için Sponsorluk Anlaşması, Cezayir/Tunus/Fas gibi Magrip Ülkeleri için Groupement Sözleşmesi)
• Yurtdışında İnşaat Projelerinin Yap-İşlet-Devret Modeli ile Gerçekleştirilmesi
• Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri İçin Yurtdışında Ortak Şirket Kurma
• Müşavir Mühendislik Sözleşmesi
• Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve İş Ortaklığı Sözleşmelerinden Doğacak
Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları (Müzakere/Teknik Bilirkişilik/Ön Hakemlik/
Uzlaştırma/ Tahkim)
• Tahkim Yöntemi ve Uluslararası Kurumsal Tahkim ( ICSID Merkezi/ICC Tahkim Divanı/Avrupa Enerji Şartına Göre Tahkim Prosedürü/Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi/Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası Uluslararası Ticari Tahkim Mahkemesi)

Dış Ticarette İletişim, Müzakere ve Sözleşme Yönetimi Eğitimi

Kursiyerlere dış ticarette muhataplarıyla iletişim, yazışma, müzakere ve sözleşme hazırlama tekniklerinin, uygulamadan verilen örnekler çerçevesinde, öğretilmesidir.
Kod : YGM003K
Süre : 10 – 60 saat arasında değişmektedir.
Hedef Kitle : Herkes
Otorite Onayı :—–
Konu Başlıkları:
• Telefonda İngilizce
• E-Mail ve Mektup Yazımı
• Dış Ticarette Kullanılan Örnek Yazışmalar ve İngilizce Çevirileri
• Uluslararası Ticarette Kullanılan Örnek Form ve Sözleşmeler
• İş Sunumları
• Toplantı, Ticaret Fuarları ve Müzakereler
• Proje Yönetimi
• Sektörlere Göre Meslekler, Terimler ve Süreçler

Temel Fotoğraf Eğitimi

İnteraktif bir şekilde ve uygulama ağırlıklı gerçekleşen Temel Fotoğraf Eğitimi’nde hem dijital teknolojiyi anlayacak hem de kendi görsel keşiflerinizi gerçekleştirebilecek bir “bakış” kazanmış olacaksınız…
Kod : YGM004K
Süre : 3 gün
Hedef Kitle : Herkes
Otorite Onayı : —–
Konu Başlıkları:
• Fotoğrafı anlamak
• Dijital fotoğraf makinesi kullanmak
• Işığın ve rengin kullanımı
• Görüntüyü doğru pozlamak (netliğin, hareketin, ışığın kontrolü)
• Amaca uygun objektif ve aksesuarların kullanımı
• Görüntü düzenleme ve kompozisyon
• Aydınlık oda uygulaması ile fotoğrafa son halini vermek (Temel photoshop bilgisi edinmek)
• Fotoğraf gösterisi hazırlayabilmek

Eğiticinin Eğitimi Programı

Eğiticinin Eğitimi Programı, eğitici olarak kendini yetiştirmek, uzman olduğu bir konuda eğitim vermek ya da mevcut becerilerini yetişkin eğitimine özel etkili tekniklerle geliştirmek isteyen bireyler için tasarlanmış özel bir programdır. Eğitim, kişisel gelişim profesyonelleri, öğretmenler, eğitimciler, profesyonel koçlar, yöneticiler, hizmet içi eğitmenler, eğitmen olmak isteyen kişiler ve becerilerini geliştirmek isteyen profesyoneller için tasarlanmıştır.
Kod : YGM005K
Süre : 18 Saat (3 Gün)
Hedef Kitle : Herkes
Otorite Onayı : —–
Konu Başlıkları:
• Eğitim-Öğretime Giriş
• Yetişkin Eğitimi ve Yetişkinlerde Sınıf Yönetimi
• Eğitimin Psikoloji Temelleri-Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi
• Ölçme ve Değerlendirme
• Eğitim-Öğretimde Yeni Teknolojiler ve Uygulamalar
• Eğitim-Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Bilirkişilik Temel Eğitimi

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 6. maddesi ile Bilirkişilik Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince, 2017 yılı Ekim Ayı itibariyle adli ve idari yargı alanında yürütülen bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için, bilirkişilik yapacak kişilerin “Bilirkişilik Temel Eğitimi”ni tamamlamaları ve katılım belgesi sahibi olmaları gerekmektedir. Bu bağlamda yapılmış olan başvuruya istinaden, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından 15/01/2018 tarihi itibariyle “Bilirkişilik Temel Eğitimi”ni gerçekleştirmek üzere yetkilendirilmiştir.
Kod : YGM006K
Süre : 4 gün
Hedef Kitle : Herkes
Otorite Onayı : Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı
Konu Başlıkları:
• Yargılama Hukukuna İlişkin İlkeler ve İspat Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar
• Giriş
• Türk yargı teşkilatı
• Yargısal faaliyet içinde yer alan süreler
• Yargılama hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler
• İspat hukukuna ilişkin temel kavramlar
• Bilirkişinin Nitelikleri, Ödevleri ve Etik İlkeler
• Bilirkişinin Nitelikleri
• Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt
• Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler
• Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu
• Bilirkişi İncelemesi
• Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu
• Bilirkişinin Görevlendirilmesi
• Bilirkişi İncelemesinin Yapılması
• Rapor Yazımı Usul ve Esasları
• Oy ve Görüşün Sunulması
• Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi
• Uygulama
• UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi ve UYAP Bilirkişi Portalının Tanıtılması
• Örnek Olayların Sunulması
• İncelemelerin Gerçekleştirilmesi
• Sunu ve Geri Bildirim Yapılması
• Genel Değerlendirme
• Eğitim Değerlendirme Anketi

Lojistik ve Tedarik Zincirinde İleri Kariyer Geliştirme Eğitimi (Silahlı Kuvvetler, Kamu ve Özel Sektör Personelleri İçin)

Eğitim Hakkında Kısa Bir Açıklama

Bugün küresel dünyada silahlı kuvvetler ve ordular arasında hızla artan rekabet ortamı nedeniyle, lojistik sistemin; insan gücü, yapısı, süreçleri ve fonksiyonları askeri sistemlerin bel kemiği ve kuvvet çarpanı haline gelmiştir. Bu nedenle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde lojistik sınıfların; başta eğitim ihtiyaçlarının karşılanması olmak üzere, diğer tüm örgütsel, yapısal ve süreçsel vb. ihtiyaçların karşılanması ve mevcut lojistik yapı ve sistemlerin daha ileri seviyeye taşınması konularında yoğun çabalar gözlenmektedir.

Bu çabalarda temel ve odak noktaları; sürekli eğitimlerle üstün, yetenekli ve bilgili lojistik personeli yetiştirmek, silahlı kuvvetlerin lojistik sistemlerini geliştirmek ve modernleştirmek, lojistik yapıları daha güçlü, daha yalın ve daha çevik bir hale getirmek ve diğer ülke ordularına karşı rekabet avantajı elde etmek (best of all), olarak ele alınmaktadır. Aslında ülkeler bu mücadele ve çabalarla kendi silahlı kuvvetleri veya ordu lojistik sınıflarında; yeni nesil, yaratıcı ve yüksek performans tabanlı bir farklılaştırma yaratmak  istemektedirler.

Kod : YGM037K
Süre : 2 Gün – 3 Gün – 4 Gün – 1 Hf – 2 Hf – 4 Hf
(İhtiyaca Göre Süre Düzenlenir)
Hedef Kitle : TSK görev yapan üst düzey lojistik yöneticileri, lojistik alanda çalışan diğer sınıf üst düzey yöneticileri, tüm lojistik kadrolarda çalışan subay, astsubay, uzman ve sivil memurlar vb.
Otorite Onayı :
Konu Başlıkları:
• Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, dağıtım ağı yönetimi,
• Tüm modları kapsayan yük taşıma çözümleri,
• Lojistik ve tedarik zinciri ağ tasarımı ve entegrasyonu,
• Lojistik bilgi sistemleri, teknolojileri ve yönetimi,
• Yalın ve çevik lojistik,
• Lojistik ve tedarik zinciri stratejileri,
• Küresel ve uluslararası lojistik ve taşımacılık yönetimi,
• Sözleşme (kontrat) yönetimi,
• Perakende lojistiği,
• Satın alama ve Malzeme akış yönetimi,
• Lojistik ve tedarik zincirinde en iyi uygulamalar,
• Depo yönetimi ve Envanter yönetimi,
• Lojistik performans değerlendirmesi ve ölçümü,
• Afet ve Deprem Lojistik-Acil Lojistik Yardım Operasyonları (ALYO),
• Lojistik Yardım Timleri (LYT),
• Acil Lojistik Yardım Ağ Mimarisi (ALYA),
• Simetrik Lojistik Yönetimi (SLY) ve Asimetrik Lojistik Yönetimi (ALY) vb.

Çatışma Yönetimi

Diksiyon ve Dili Etkili Kullanma

Eleştirisel Düşünme

İnsan İlişkileri ve Etkili İletişim

Etkili Sunum Teknikleri

Etkili ve Hızlı Okuma

Etkili Yönetim ve Liderlik

NLP

Stres ve Öfke Yönetimi

Protokol Kuralları

Zaman Yönetimi

Algı Yönetimi

Kurumsal Kültür ve Kurumsal Kimlik

Etkili Ekip Çalışması

Stratejik Yönetim

Değişim Yönetimi

Kurumsal İnovasyon ve İnovasyon Yönetimi

Motivasyon Eğitimi

Kahkaha Yogası