Öngösterim Görseli
ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ
 • Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavı
 • Unvan Değişikliği Sınavı
 • Yöneticilere Temel Finans Bilgiler
 • Etkin Zaman Yönetimi
 • İleri İletişim Becerileri
 • Motivasyon
 • Verimliliği Artırma ve Maliyeti Düşürme Teknikleri
 • İnovasyon & Girişimcilik
 • Takım Olmak ve Takım Yönetimi
 • Kurum Kültürü ve Kurumdaşlık
 • Etkin Süreç Yönetimi
 • Kalite Ekonomisi Eğitimi ”Maliyeti Ölçemiyorsanız İyileştiremezsiniz”
 • Risk Analizi
 • Problem Çözme Kültürü ve Teknikleri
 • Finansal Yönetim Politikaları
 • Çatışma Yönetimi
 • Beden Dili ve Etkili İmaj
ANKARA SANAYİ ODASI
 • Problem Çözme Teknikleri
ŞEKER KURUMU
 • İletişim Becerileri ve Motivasyon
 • Başarı ve Hedef Odaklı Çalışma
 • Karar Verme ve Problem Çözme
 • TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU
 • Motivasyon
 • Etkili Takım Çalışması
 • Liderlik ve Takım Dinamikleri
 • ISO 9001 KYS Temel Eğitimi
 • ISO 9001 KYS Dökümantasyon Eğitimi
 • ISO 9001 İç Tetkikçi Eğitimi
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
 • Türkçe Dilbilgisi
SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
 • Aday Memur Eğitimi
 • Yönetici Asistanlığı
 • Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • Unvan Değişikliği Sınavı
 • Havaalanlarında Emniyet Yönetim Sistemi
 • Halkla İlişkiler ve İletişim
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
 • Aday Memur Eğitimi
 • Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavı
 • Unvan Değişikliği Sınavı
BASIN YAYIN ve ENFORMASYON MÜDÜRLÜĞÜ
 • Kişisel Gelişim Eğitimleri
 • Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavı
 • Unvan Değişikliği Sınavı
 • Uzman Yardımcısı İşe Alım Sınavı
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL ve TARİH YÜKSEK KURUMU
 • Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavı
 • Unvan Değişikliği Sınavı
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU
 • Bilişim Uzman Yardımcıları Temel Eğitim Programı
TELEKOMÜNİKASYON İDARESİ BAŞKANLIĞI
 • Aday Memur Eğitimi
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
 • Halkla İlişkiler ve İletişim
 • Kurum Kültürü ve Kurumsal Kimlik
TÜRKİYE PETROLLERİ A.O.
 • Hızlı Okuma Teknikleri
 • Protokol Yönetimi
 • Problem Çözme ve Karar Alma – Verme
PTT
 • Etkili Sunum Teknikleri

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 • Halkla İlişkiler ve Güvenli İletişim
 • Devlet Memurları Kanunu Disiplin İşlemleri
 • Süreç Yönetimi
İLLER BANKASI
 • Gayrimenkul Yatırımları ve Değerlemesi
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
 • Depo Yönetimi
ŞEKER FABRİKALARI
 • Temel Bankacılık İşlemleri
 • İletişim, İnsan İlişkileri ve Takım Çalışması
 • Yaratıcılığın Geliştirilmesi
TÜRK HAVA KURUMU
 • Zaman Yönetimi
 • Eğiticinin Eğitimi
 • Eğitimin Yönetimi
 • İletişim Becerileri
 • Beden Dili ve Kişisel İmaj
 • Problem Çözme ve Karar Alma – Verme
 • Toplam Kalite Yönetimi
 • Yeni Türk Ticaret Kanunu
 • Dernekler Yönetimi
 • Resmi Yazışma Usul ve Esasları
 • Devlet Arşivleri Standart Dosya Planı
 • Ofis Becerileri Gelişimi
 • İleri Excel Uygulamaları
 • Pazarlama İlkeleri
 • Pazarlama Planlaması ve Araştırması
 • Etkili Satış ve Müşteri İlişkileri
 • Öfke Kontrolü
 • Raporlama ve Etkili Sunum Teknikleri
T.H.K. GÖKÇEN HAVACILIK İKTİSADİ İŞLETMESİ
 • ISO 9001:2008
 • OHSAS 18001 Entegre Yönetim Sistemi Temel Dokümantasyon
 • İç Tetkikçi Eğitimi
HAVACILIK EĞİTİMLERİMİZ
 • PART M
 • PART 145
 • PART 66/147
 • EU OPS(1)
 • HUMAN FACTORS
 • PART FCL
 • PRINCIPLES AND PRACTICE IN AN AVIATION ENVIRONMENT
 • GENERAL AUDITING TECHNIQUES
 • HAVACILIK HUKUKU

Yukarıda verilen eğitimlerin dışında, Karayolları Genel Müdürlüğü, Kalkınma Bakanlığı, , Ziraat Bankası Okulları, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Roketsan, TAİ, Vakıfbank, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Anfa Güvenlik Genel Müdürlüğü, ASKİ, Belediyeler Birliği, İller Bankası, Kamu İhale Kurumu, Bilgi Teknolojileri Kurumu, v.b. gibi sayısı 100’ ün üzerinde kurumlara da dosyalarımız gönderilmiştir.

Tüm eğitim faaliyetlerimize ilave olarak yaptığımız görüşmelerde talep gören yeni konu başlıklarımız Yeni Türk Ticaret Kanunu, Lojistik Tedarik Zinciri, Depo Yönetimi, Finansçı Olmayanlar için Finans, Finansçı Olmayan Yöneticiler için Finans, Protokol Kuralları, Halkla İlişkiler, Proje Yönetimi, Uygulamalı Dış Ticaret, Etik İlkeler, Performans Değerlendirme Görüşmelerine Etkinlik Kazandırma, Kurum Kültürü ve Kurumsal Kimlik, Takım Çalışması ve Liderlik, Mesleki Beceri ve Yetkinlikler, Yüz Okuma ve Önemi, Vücut Dili ve Anlattıkları, 6098 sayılı Borçlar Kanunu Kapsamında Sözleşme Hukuku, Banka Sözleşmeleri v.b.  gibi konularımızla ilgili olarak hazırlanan programlarımız da ilgili kurumlara gönderilmiştir.