Öngösterim Görseli

Vizyonumuz

Ülkemizin gelişme ve kalkınma sürecinde kamu ve özel sektörle, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla çözüm ortaklıkları oluşturarak, bireylerin, kurum ve kuruluşların farklı bilgi alanlarında kendilerini yaşamboyu geliştirmelerine ve yenilemelerine katkıda bulunacak lider bir eğitim ve danışmanlık merkezi olmaktır.

Misyonumuz

İstihdamın her alanında örgün ve uzaktan eğitim modellerini kullanarak eğitim, danışmanlık ve proje olanakları hazırlayıp, işverenin taleplerine uygun nitelikli elemanlar yetiştirmek, kamu ve özel sektörde çalışanlara yeni bilgi ve beceriler kazandırarak verimliliği artırabilmek amacıyla çözüm ortağınız olmaktır.

Değerlerimiz

 

  • İş ahlakından ödün vermeden, dürüst çalışma anlayışıyla beklentilere yanıt vererek güvenirliği sağlamak,
  • İnsana, bilgiye, emeğe ve çevreye duyarlı olmak,
  • Çözüm ortaklığı yaptığımız birey, kurum ve kuruluşların memnuniyetlerinde sürekliliği sağlamak,
  • Ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmanın mutlak sorumluluğumuz olduğu bilinciyle hareket etmek.