Öngösterim Görseli

İHA0 / İHA1/ İHA2 Pilotluğu Eğitimleri

İHA0/ İHA1 TİCARİ PİLOTLUĞU TEORİK EĞİTİMLERİ

 

Kayıt Öncesi İstenen Belgeler

 • Adayların Nüfus cüzdanı fotokopisi. Belgenin altına “İHA0/İHA1 ticari pilotluğu başvurusu içindir” diye not düşülmesi gerekmektedir.
 • 1 adet fotoğraf,
 • Adli Sicil Belgesi,
 • İkametgah Belgesi,
 • Fiziksel, mental ve ruhsal iyilik halini gösterir, “B Sınıfı Sürücü Olur” ibareli sağlık raporu.
 • Girmiş olduğu indirim grubuna ilişkin kimlik veya belge fotokopisi. Belgenin altına “İHA0/İHA1 ticari pilotluğu başvurusu içindir” diye not düşülmesi gerekmektedir.

(İstenilen evraklar eğitim sürecinde tamamlanabilir. Evraklar tamamlanmadan sertifikalar verilmemektedir.)

 

Eğitim Süreci

 

2 günlük bir süreden oluşan İHA0 Ticari pilotluğu teorik eğitimi ders programı aşağıdaki gibidir.

 

Gün Dersler ve süreleri (saat)
1 İHA Tanıtım (1 saat),
Hava Aracı, Uçuş Dinamiği ve Uçuş Prensipleri (1 saat )
İtki Sistemleri (1 saat )
Aviyonik Sistemler (1 saat )
Seyrüsefer ve Operasyon (1 saat )
Hava Hukuku ve Sorumluluklar (2 saat )
Kumanda Edilebilir Sistemler (1 saat )
2 Seyrüsefer ve Operasyon (2 saat )
ATC Usulleri ve Havacılık Frezyolojisi (1 saat )
Meteoroloji (1 saat )
İHA0 Ticari Pilot adaylarına yönelik R/T telsizle haberleşme kursu (4 saat),Teorik Dersler Sınavı

Eğitim sürecinin sonunda ticari pilot adaylarına iki adet sınav yapılacaktır. Birinci sınav, 12 saatlik İHA0 teorik dersleri ile ilgili olacaktır. İkinci sınavın konusu ise R/T telsizle haberleşme kursu öğretilen konular olacaktır. İHA0 Ticari Pilotluğu eğitimine katılım yaşı 12 ve üzeridir.

 

5 günlük bir süreden oluşan İHA1 Ticari pilotluğu teorik eğitimi ders programı aşağıdaki gibidir. İstek üzerine 2 hafta sonu sürecek şekilde de eğitim yapılmaktadır.

Gün Dersler ve süreleri (saat)
1 İHA Tanıtım (3 saat), Seyrüsefer ve Operasyon (3 saat )
2 Hava Aracı, Uçuş Dinamiği ve Uçuş Prensipleri (4 saat ), ATC Usulleri ve Havacılık Frezyolojisi (3 saat )
3 İtki Sistemleri (3 saat ),Aviyonik Sistemler (3 saat ), Meteoroloji (2 saat)
4 Kumanda Edilebilir Sistemler (4 saat ), Bakım ve Onarım (3 saat )
5 Hava Hukuku ve Sorumluluklar (6 saat ), Seyrüsefer ve Operasyon (2 saat )
6 İHA1 Pilot adaylarına yönelik R/T telsizle haberleşme kursu(4 saat)

Teorik Dersler Sınavı (2)

 

Eğitim sürecinin sonunda ticari pilot adaylarına iki adet sınav yapılacaktır. Birinci sınav, 36 saatlik İHA1 teorik dersleri ile ilgili olacaktır. İkinci sınavın konusu ise R/T telsizle haberleşme kursu öğretilen konular olacaktır. İHA1 Ticari Pilotluğu eğitimine katılım yaşı 15 ve üzeridir.

 

 Eğitimler minumum 10 kişilik gruplar halinde düzenlenecektir.

Eğitim Ücretinin Yatırılacağı Banka Bilgileri:

Türk Hava Kurumu Üniversitesi

Denizbank Ostim Ticari Merkez Şube

IBAN: TR69 0013 4000 0050 6766 5000 20

 

 İHA0-İHA1 Eğitimi Başvuru Formları

 

                                                                                                     

 

İHA2 TİCARİ PİLOTLUĞU EĞİTİMİ

 

 

Kayıt Öncesi İstenen Belgeler

 

 • İsim, Soy isim, telefon, e-posta, vb. iletişim bilgilerini içeren kayıt formu,
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (İHA2 ticari pilotluğu eğitimi başvurusu içindir ibaresi ile),
 • 12/04/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa, 21/03/2007 tarih ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa, 13/11/1996 tarih ve 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi Kanununa, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna, 12/06/1933 tarih ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerini Murakabesi Hakkında Kanuna, 10/07/1953 tarih ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna, 21/07/1983 tarih ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna, 20/02/1930 tarih ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefet suçlarından dolayı ve 26/09/2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık ve sahtecilik gibi yüz kızartıcı suçlardan mahkum edilmemiş olduğunu gösteren arşiv kayıtlı Adli Sicil Belgesi,
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü veya EASA üyesi bir ülke tarafından düzenlenen ve geçerli olan asgari 2nci Sınıf Sağlık Sertifikası,
 • İkametgâh Belgesi,
 • 1 adet fotoğraf.

 

 

TEORİK EĞİTİM SÜRECİ

 

13 günlük bir süreden oluşan İHA2 Ticari pilotluğu teorik eğitimi Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ankara Türkkuşu yerleşkesinde yapılacak olup, ders programı aşağıdaki gibidir;

 

GÜN DERS (Ders Saati)
1. Hava Aracı Genel Bilgisi -Gövde ve Sistemler -Elektrik ve Motor (Enerji Sistemi) -Acil Durum Donanımı  (8)
2. Hava Aracı Genel Bilgisi -Gövde ve Sistemler -Elektrik ve Motor (Enerji Sistemi) -Acil Durum Donanımı  (6), Operasyonel Usuller (İşletme Yöntemleri) (2)
3. Operasyonel Usuller (İşletme Yöntemleri) (6),Uçuş Planlama ve İzleme (2)
4. Uçuş Planlama ve İzleme (8)
5. Uçuş Planlama ve İzleme  (1), Meteoroloji (7)
6. Meteoroloji (2),Hava Hukuku ve ATC Usulleri (6)
7. Hava Hukuku ve ATC Usulleri (3),Seyrüsefer (5)
8. Seyrüsefer (8)
9. Uçuş Prensipleri (8)
10. Uçuş Prensipleri (3), İnsan Performansı ve Kısıtlamaları (5)
11. İnsan Performansı ve Kısıtlamaları (1),R/T telsizle haberleşme eğitimi (7)
12. R/T telsizle haberleşme eğitimi (3),R/T telsizle haberleşme sınavı (1)
13. Bakım ve Onarım (3), İletişim (5),
14. Teorik alet eğitimi (6), Teorik bilgi sınavı (3)

 

 

İHA2 Ticari Pilotluğu eğitimine katılım yaşı 18 ve üzeridir.

 

 

UÇUŞ EĞİTİMİ SÜRECİ

Uçuş eğitim programına,  AEROBEST tarafından;

36 saat uçak başı eğitim

3 saat bakım ve onarım

 

Eğitimleri olacak şekilde teorik eğitiminin bitişinden sonra planlanacak şekilde  yapılacaktır.

 

 ..Eğitimler minimum 8 – maksimum 20 kişilik gruplar halinde düzenlenecektir.

 

Teorik Eğitim Ücretinin Yatırılacağı Banka Bilgileri:

 

Türk Hava Kurumu Üniversitesi

Denizbank Ostim Ticari Merkez Şube

IBAN: TR69 0013 4000 0050 6766 5000 20

(Eğitim ücretleri Ön kayıt sonrasında tarafımızdan bilgi alınarak yatırılacaktır.)

 

İHA2 Başvuru Formu

 

Detaylı Bilgi ücret  ve Ön Kayıt için: yagem@thk.edu.tr

4448458 (Dahili / 6415/6416-0533 618 36 09)